Γερμανικός Τύπος: «Τουρκική πολεμική ρητορική στη Μεσόγειο»

Οι γερμανοί αναλυτές συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στην ανατολική Μεσόγειο επιχειρώντας να εξηγήσουν τους λόγους και τα βαθύτερα αίτια της κλιμακούμενης έντασης σύμφωνα με την ανασκόπηση του γερμανικού Τύπου από την Deutsche Welle..