Στο Υπουργείο Εργασίας μεταφέρεται η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων

Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα Υπ. αρθμ. 81 Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων, η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών μεταφέρεται στο Υπουργείο...