Προτάσεις του Δικτύου των προέδρων των Φορέων Διαχείρισης των Προστατευόμενων Περιοχών

Το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των Φορέων Διαχείρισης των Προστατευόμενων Περιοχών ως βασική συνιστώσα του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας μαζί με τις άλλες δύο βασικές δομές του ΥΠΕΝ (Δ/νση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας και Επιτροπή "ΦΥΣΗ 2000"...