Αλέξανδρος Γιωτόπουλος: «Μου απένειµαν έπαινο, αλλά η διαγωγή µου είναι κατ’ επίφαση καλή»

Αλέξανδρος Γιωτόπουλος: «Μου απένειµαν έπαινο, αλλά  η διαγωγή µου είναι  κατ’ επίφαση καλή»

Επί κυβέρνησης Κυριάκου Μητσοτάκη το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη απένειμε έπαινο στον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο για την ολοκλήρωση των διδακτορικών σπουδών του στα Μαθηματικά στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο του Παρισιού.

Επί των ημερών της ίδιας κυβέρνησης το αποκαλούμενο κράτος δικαίου δεν τον αποφυλακίζει με όρους, όπως δικαιούται, τιμωρώντας τον εδώ και δυόμισι χρόνια με επιπλέον έκτιση ποινής, γιατί κρίνει ότι ένας κρατούμενος που διέπρεψε όντας έγκλειστος σε ακαδημαϊκό επίπεδο και δεν έχει υποπέσει σε κανένα πειθαρχικό παράπτωμα δεν έχει πραγματικά καλή διαγωγή αλλά κατ’ επίφαση.

Τα πώς και τα γιατί ενός ακραίου νομικού και λογικού παραλογισμού διαβάστε τα στην επιστολή που απέστειλε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος στο Documento. Κ. ΚΑΤ.

Στις 27 Μαΐου του 2022 το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη µού απένειµε έπαινο «για την επιτυχή ολοκλήρωση των διδακτορικών σπουδών µου στα Μαθηµατικά» µε υπογραφή του γενικού γραµµατέα Αντεγκληµατικής Πολιτικής. Οµως το πρόσφατο βούλευµα 918/2023 που έλαβα στις 12 ∆εκέµβρη του 2023 απορρίπτει την αίτησή µου για υπό όρο απόλυση, γιατί η διαγωγή µου είναι κατ’ επίφαση καλή. Που σηµαίνει ότι προσποιούµαι τον καλό, παίζω θέατρο για ν’ αποκρύψω την πραγµατική εγκληµατική διαγωγή µου. ∆ηλαδή µου απένειµαν έπαινο… επειδή τους κοροϊδεύω.

Είναι η τρίτη απόρριψη που επαναλαµβάνει ότι πληρώ τις τυπικές προϋποθέσεις, που είναι η πραγµατική έκτιση ποινής 19 ετών (σήµερα έχω εκτίσει 21,5 έτη, δηλαδή 2,5 έτη επιπλέον), αλλά όχι τις ουσιαστικές, που είναι και η διαγωγή. Για να µπορέσουν να το στηρίξουν κατέφυγαν στην εξόφθαλµη διαστρέβλωση της έννοιας της «διαγωγής» σε συνδυασµό µε την επιµελή ολοσιώπηση του κύριου επιχειρήµατος, της δηµοσίευσης της διατριβής που ανέπτυξα στην αίτησή µου.

Εγραφα: Σύµφωνα µε το λεξικό του Γ. Μπαµπινιώτη διαγωγή σηµαίνει ο τρόπος συµπεριφοράς υπό συγκεκριµένες συνθήκες. Και συµπεριφορά σηµαίνει το σύνολο των χαρακτηριστικών ενεργειών ατόµου, ο συγκεκριµένος τρόπος αντίδρασής του σε εξωτερικά ή εσωτερικά ερεθίσµατα. Αρα η φοίτηση ενός κρατουµένου σε δηµόσιο πανεπιστήµιο αποτελεί µέρος της διαγωγής του. Επιπλέον, τόσο ο Συνήγορος του Πολίτη θεωρεί ότι αυτή η φοίτηση υπηρετεί τους στόχους της κοινωνικής επανένταξης όσο και το ευρωπαϊκό νοµικό κεκτηµένο τη θεωρεί ως την ασφαλέστερη µέθοδο κοινωνικής επανένταξης, άρα σωφρονισµού. Γι’ αυτό οι αρχές παροτρύνουν τις ανώτατες σπουδές µέσα στη φυλακή.

Το προηγούµενο βούλευµα αλλά και το πρόσφατο, θέλοντας ν’ αντιδιαστείλουν την κατ’ επίφαση καλή διαγωγή µε την καλή διαγωγή, αναφέρουν: «Ειδικότερα ως καλή διαγωγή νοείται η αληθινή και πραγµατική θετική συµπεριφορά, που πηγάζει από την ενδόµυχη αποδοχή κανόνων της προσήκουσας εκδηλωτικής συµπεριφοράς και η οποία συνιστά θεµέλιο της διαπιστωµένης καλής διαγωγής, αποτελεί δε το ουσιώδες στοιχείο της προσωπικότητας και αποδεικνύει την ηθική βελτίωση του κρατούµενου». Είναι αξιοπερίεργο το γεγονός ότι οι δικαστές δεν αντελήφθησαν ότι αυτός ο αφηρηµένος ορισµός ανταποκρίνεται πλήρως στη συγκεκριµένη συµπεριφορά µου φοίτησης που αποτελεί την ιδεώδη υλοποίησή του. Είναι θετική αφού είναι ενασχόληση µε την επιστήµη. Είναι αληθινή αφού το εγγυάται το δηµόσιο γαλλικό πανεπιστήµιο. Αν είχα κάνει την παραµικρή παρασπονδία ή δεν είχα περάσει σε ένα µάθηµα, θα µε είχαν εκδιώξει απ’ τα πρώτα έτη. Κι αν δεν είχα καλούς βαθµούς, δεν θα µε δέχονταν για την προετοιµασία του διδακτορικού. Το γεγονός ότι αυτή η φοίτησή µου ήταν αβίαστη, άδολη, ανιδιοτελής, ότι δεν µου απέφερε κανένα απολύτως χρηµατικό ή υλικό όφελος (ακόµα και τα 6 έτη ευεργετικού υπολογισµού προέρχονται απ’ τα 15 που διαθέτω λόγω υπερηλικιότητας), ενώ απ’ την άλλη ενείχε το ρίσκο ν’ αποτύχω και να µε εκδιώξουν, σηµαίνει ότι η απόφασή µου να φοιτήσω ήταν αγνή, γνήσια, πηγαία. Οτι πηγάζει απ’ την ενδόµυχη αποδοχή των κανόνων της προσήκουσας εκδηλωτικής συµπεριφοράς, αφού αυτή προτείνεται απ’ τις ίδιες τις αρχές. Συνεπώς, αυτή η συγκεκριµένη φοίτηση συνιστά την ιδεώδη υλοποίηση του παραπάνω αφηρηµένου ορισµού του βουλεύµατος και αποδεικνύει ότι η διαγωγή µου είναι πραγµατικά άψογη και άριστη.

Την παραπάνω αλήθεια φωτίζει µε ενάργεια το γεγονός που είναι κύριο και αποσιωπάται στο βούλευµα. Το βασικό µέρος του διδακτορικού είναι η διατριβή – έρευνα που παρουσίασα. Αυτή η διατριβή δηµοσιεύτηκε στο επιστηµονικό περιοδικό HAL open science µε αριθµό 035855502 την 23η Φεβρουαρίου του 2022 µε την υπογραφή µου και αυτήν της επιβλέπουσας καθηγήτριας κ. Isabelle Gallagher, όπως προβλέπεται. Η δηµοσίευση αυτή αποτελεί απόδειξη κι επικύρωση του γεγονότος ότι η διατριβή µου είναι πραγµατική έρευνα, προϊόν της προσωπικής µου εργασίας µέσα στη φυλακή, γιατί αλλιώς δεν θα τη δηµοσίευαν. Κι ότι είναι πραγµατική και αληθινή συνεισφορά µου στην επιστηµονική έρευνα και άρα στην κοινωνία. Επιβεβαιώνοντας έτσι ότι η διαγωγή µου είναι καλή. Ολ’ αυτά τα έγραψα στην αίτησή µου για απόλυση υπό όρο: Είναι περίεργο ότι αυτό το σηµαντικότερο γεγονός της διαγωγής µου αποσιωπάται στο βούλευµα, όπως βέβαια και η απονοµή του επαίνου. Ούτε η αντιεισαγγελέας κ. Α. Βρέντα στην πρότασή της δεν λέει λέξη γι’ αυτήν τη δηµοσίευση. Ούτε οι δικαστές κ. ∆. ∆άγλας, κ. Ν. Γεωργούλα, και κ. Χ. Μόντη δεν λένε τίποτε, παρά µόνο δυόµισι αράδες για τις σπουδές µου στο κείµενο 22 πυκνογραµµένων σελίδων του βουλεύµατος. Παρουσιάζοντάς τες ως άσχετες µε τη διαγωγή, αδιάφορες, ένα απλό χόµπι.

∆εν χρειάζεται βέβαια να προσθέσω ότι σ’ όλη τη διάρκεια των 21,5 ετών έκτισης της ποινής δεν υπέπεσα σε κανένα πειθαρχικό παράπτωµα κι ούτε σε οποιαδήποτε παραβατική συµπεριφορά. Θα µου αντιτείνουν ότι θα µπορούσαµε να φανταστούµε κάποιον που θα ήταν άριστος στα µαθηµατικά αλλά θα είχε ταυτόχρονα µια παραβατική συµπεριφορά. Ναι, αλλά τότε θα υπήρχαν πραγµατικά στοιχεία που να την τεκµηριώνουν, ενώ εδώ απουσιάζουν. Και παράλληλα είναι αµφίβολο αν µ’ αυτό τον διπλό φόρτο εργασίας θα µπορούσε αυτός να περαιώσει τις σπουδές του. Το πιθανότερο είναι ότι µην µπορώντας ν’ αντεπεξέλθει, θα τα παρατούσε στα πρώτα έτη.

Παλαιότερα η συντριπτική πλειοψηφία των κρατουµένων που υπέβαλαν αίτηση για απόλυση υπό όρο αποφυλακίζονταν µε την πρώτη ή δεύτερη αίτηση. Αντίθετα, σήµερα, προφανώς ύστερα από άνωθεν εντολές, η µεγάλη πλειοψηφία αυτών των αιτήσεων απορρίπτεται. Επιµηκύνοντας στα µουλωχτά τη διάρκεια της προβλεπόµενης πραγµατικής ποινής αυθαίρετα.

Μέσω της πατέντας της «κατ’ επίφαση καλής διαγωγής». Τον Ιούλιο συµπληρώνω 3 έτη τέτοιας επιπλέον ποινής. Οπως και σε µένα, και για τους άλλους κρατούµενους οι αιτήσεις απορρίπτονται χωρίς να υπάρχει κανένα πραγµατικό επιβαρυντικό στοιχείο, µόνο µε την αναφορά του παραπάνω αφηρηµένου ορισµού-τυφλοσούρτη της καλής διαγωγής. Μάλιστα τελευταία επινόησαν κι άλλη πατέντα. Οτι δεν έχεις βρει εργασία, όντας φυλακισµένος! Απαιτούν να παρουσιάσεις έγγραφο που να πιστοποιεί ότι κάποιος επιχειρηµατίας σε προσέλαβε στην επιχείρησή του! Μιλάνε για σεβασµό στον κρατούµενο, αλλά ο εµπαιγµός του και η αχρειότητα καλά κρατούν. Κι όσο διαιωνίζονται δεν πρόκειται να υπάρξει σεβασµός προς τη ∆ικαιοσύνη.

Διαβάστε επίσης: Αλέξανδρος Γιωτόπουλος: «Τριτοκοσμικός τραγέλαφος από γνωστούς άριστους καθηγητές Νομικής»

Αλέξανδρος Γιωτόπουλος: «Είναι αποφασισμένοι να με κρατήσουν φυλακισμένο για πάντα»

Διδάκτορας Μαθηματικών στο Πανεπιστήμιο του Παρισιού ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος

 

Τελευταίες ΕιδήσειςDropdown Arrow
preloader
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Documento Newsletter