ΚΚΕ: Προτείνει ό,τι και το Documento για τη διαφήμιση - «Να μεταδοθούν δωρεάν τα μηνύματα για τη δημόσια υγεία»

Για δεύτερη φορά μέσα σε τρεις μήνες, το ΚΚΕ φέρνει εν είδει τροπολογίας στο κοινοβούλιο ρύθμιση ώστε να είναι δωρεάν και υποχρεωτική η μετάδοση μηνυμάτων σχετικά με την προστασία της δημόσιας υγείας από όλα τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

Πυκνώνουν οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης απέναντι στην κυβερνητική πλειοψηφία που, δια της κοινοβουλευτικής οδού, μέσω νομοσχεδίου του υπουργείου Οικονομικών, επαναφέρει τη λογική της λίστας Πέτσα με κονδύλια προς ΜΜΕ λόγω covid-19. 

Ετσι, ο Περισσός βάζει στο στόχαστρό του την κυβέρνηση της ΝΔ που επιμένει να αντιμετωπίζει με όρους διαφημιστικής καμπάνιας την ενημέρωση του κόσμου για τις επιπτώσεις από τον κορονοϊό και για την ανάγκη λήψης μέτρων αντιμετώπισής του.

Για δεύτερη φορά μέσα σε τρεις μήνες, το ΚΚΕ φέρνει εν είδει τροπολογίας στο κοινοβούλιο ρύθμιση ώστε να είναι δωρεάν και υποχρεωτική η μετάδοση μηνυμάτων σχετικά με την προστασία της δημόσιας υγείας από όλα τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Σε αυτό το πλαίσιο, είχε αναλάβει νομοθετική πρωτοβουλία, τον περασμένο Ιούνιο, με τον σάλο για αδιαφάνεια και χειραγώγηση ΜΜΕ μέσω διανομής κονδυλίων για διαφήμιση λόγω Covid-19 να μην έχει κοπάσει.

Τώρα, η τροπολογία του ΚΚΕ έρχεται σαν απάντηση-φρένο στο άρθρο 11 του νομοσχεδίου του υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «Επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των καταστροφικών συνεπειών από την πορεία του μεσογειακού κυκλώνα "Ιανός", περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις». Με το άρθρο 11 δίνεται εκ νέου η δυνατότητα να ανατεθούν υπηρεσίες επικοινωνίας και ενημέρωσης των πολιτών σχετικά με τη δημόσια υγεία και τον κορονοϊό. Κι αυτό κατά παρέκκλιση ειδικότερων διατάξεων που αφορούν στην ανάθεση σχετικών υπηρεσιών από την Προεδρία της Κυβερνήσεως ενώ με κοινή υπουργική απόφαση (του υπουργού που εποπτεύει τη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης και του Υπουργού Οικονομικών) καθορίζονται οι διαδικασίες για τις πιστώσεις προς κάλυψη των δαπανών αυτών. Είναι εμφανές ότι προετοιμάζονται νέες παροχές προς ΜΜΕ, στο όνομα της ενημέρωσης για τον κορονοϊό.

Σε αυτό το νομοσχέδιο κατέθεσαν το μεσημέρι της Παρασκευής (25.9.2020) τροπολογία-προθήκη οι βουλευτές του ΚΚΕ Γιώργος Λαμπρούλης, Νίκος Καραθανασόπουλος, Γιάννης Γκιόκας, Γιάννης Δελής, Λιάνα Κανέλλη. Όπως σημειώνουν, η κυβέρνηση της ΝΔ έχει τεράστια ευθύνη καθώς μετά την καταβολή των είκοσι (20) εκατομμυρίων ευρώ προς τα διάφορα ΜΜΕ για την προβολή μηνυμάτων που αφορούσαν την πρώτη φάση της πανδημίας και που είχαν ευθέως να κάνουν με την προστασία της δημόσιας υγείας, με το παρόν νομοσχέδιο προετοιμάζει νέες παροχές στα ΜΜΕ». Και προσθέτουν: «Αυτό σε καμία περίπτωση δεν αθωώνει προηγούμενες κυβερνήσεις που ακολούθησαν παρόμοιες πρακτικές και αξιοποίησαν ίδια μέσα».

Η τροπολογία-πρρσθήκη του ΚΚΕ στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών έχει τις εξής διατάξεις:

«1. Μηνύματα του Υπουργείου Υγείας και φορέων του Δημοσίου που σχετίζονται με την προστασία της δημόσιας υγείας μεταδίδονται και καταχωρούνται από όλα τα ΜΜΕ υποχρεωτικά και εντελώς δωρεάν.

2.α. Κάθε είδους διαφημιστική δαπάνη, στα πλαίσια του ετήσιου προγραμματισμού, ή και κάθε έκτακτου χαρακτήρα για την προβολή των Υπουργείων, των Δημοσίων υπηρεσιών, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των νομικών προσώπων που ανήκουν στον λεγόμενο ευρύτερο δημόσιο τομέα και των πρώην ΔΕΚΟ και των θυγατρικών των πιο πάνω νομικών προσώπων, που στο εξής θα αναφέρονται ως “Αναθέτουσες αρχές”, που διατίθεται για την προβολή αυτών στα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης, δημοσιεύεται αναλυτικά ανά ποσό και ανά μέσο ενημέρωσης, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και παραδίδεται σε αναλυτική κατάσταση στην αρμόδια Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής.

β. Η επιλογή των μέσων ενημέρωσης που κάθε φορά αναλαμβάνουν την μετάδοση των διαφημιστικών μηνυμάτων κάθε περιεχομένου των “Αναθετουσών αρχών” και η κατανομή των ποσών της διαφημιστικής δαπάνης των “Αναθετουσών αρχών” γίνεται αποκλειστικά με αντικειμενικά και μετρήσιμα κριτήρια, τα οποία υποχρεωτικά προβλέπονται στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

γ. Η παράλειψη της δημοσίευσης της σχετικής διαφημιστικής δαπάνης και της αποστολής της κατάστασης αυτής της δαπάνης στην αρμόδια Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρούσας, συνεπάγεται την ακύρωση των σχετικών συμβάσεων με τα μέσα ενημέρωσης, είτε υπεγράφησαν άμεσα από τις “Αναθέτουσες αρχές”, είτε μέσω διαφημιστικών εταιριών, τα δε σχετικά ποσά που τυχόν καταβλήθηκαν αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.

δ. Επιπλέον, η παράλειψη τήρησης των υποχρεώσεων των προηγούμενων εδαφίων από πλευράς των “Αναθετουσών αρχών”, συνεπάγεται, πέρα από την πειθαρχική ευθύνη για σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα των υπευθύνων, στο βαθμό που υπάγονται στις διατάξεις του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα, και την ποινική τους ευθύνη, καθώς τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης μέχρι ένα (1) έτος, εκτός αν τιμωρούνται με βαρύτερη ποινή από άλλες διατάξεις του Π.Κ.

ε. Ως υπεύθυνοι για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου είναι για τα Υπουργεία οι αρμόδιοι Υπουργοί, και για τα λοιπά νομικά πρόσωπα των “Αναθετουσών αρχών” οι Πρόεδροι των Διοικητικών Συμβουλίων αυτών.

3. α. Μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη δημοσίευση της παρούσας, οι “Αναθέτουσες αρχές” της παραγράφου 2α υπόκεινται στις υποχρεώσεις της ως άνω παραγράφου 2α, για τη διαφημιστική δαπάνη στην οποία υποβλήθηκαν τα τελευταία δέκα (10) έτη πριν από την ισχύ της παρούσας.

β. Σε περίπτωση παραβίασης των υποχρεώσεων του προηγούμενου εδαφίου αυτής της παραγράφου, οι υπεύθυνοι, σύμφωνα με την παράγραφο 2ε της παρούσας, των “Αναθετουσών αρχών”, τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης μέχρι ένα (1) έτος και επιπλέον εφαρμόζεται η ρύθμιση της παραγράφου 2γ της παρούσας».

ΣΧΟΛΙΑ

Το Documento σέβεται όλες τις απόψεις, οι οποίες ωστόσο απηχούν αποκλειστικά και μόνον τη γνώμη των χρηστών. Διατηρούμε το δικαίωμά μας να μην αναρτούμε υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Σχόλια που παραπέμπουν με ενεργό link σε άλλα sites δεν θα δημοσιεύονται. Χρήστες που δεν σέβονται αυτούς τους κανόνες θα αποκλείονται.