Στη Βουλή φέρνει ο ΣΥΡΙΖΑ τους «γαλάζιους» διορισμούς σε δημόσιο Οργανισμό από τη Ρεβέκκα Πιτσίκα

Στη Βουλή φέρνει ο ΣΥΡΙΖΑ τους «γαλάζιους» διορισμούς σε δημόσιο Οργανισμό από τη Ρεβέκκα Πιτσίκα

Ερώτηση με την υπογραφή 38 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία κατατέθηκε στη Βουλή σχετικά με νέα αποκάλυψη για τη δράση της Ρεβέκκας Πιτσίκα. Πρόκειται για στενή σύμβουλο του Κυριάκου Μητσοτάκη και επικεφαλής του μητρώου στελεχών της ΝΔ, η οποία φέρεται να προωθεί τη δράση της… γαλάζιας φάμπρικας προσλήψεων, εισπράττοντας παράλληλα χιλιάδες ευρώ από απευθείας αναθέσεις από τα ΕΛΤΑ, την ΕΡΤ και τον ΑΔΜΗΕ.

Ο ΣΥΡΙΖΑ απευθύνει ερωτήματα προς τον υπουργό Εξωτερικών, Νίκο Δένδια, σχετικά με τον «Οργανισμό Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων» του οποίου τους διορισμούς φέρεται να… ελέγχει η Ρεβέκκα Πιτσίκα, ούσα εκ των τριών μελών της επιτροπής αξιολόγησης που διενεργεί τις συνεντεύξεις υποψηφίων.

«Είναι νόμιμο και ηθικό να επιλέγει μέσω συνεντεύξεων και αποκλεισμών η κα. Πιτσίκα τους υποψήφιους για προσλήψεις στο Δημόσιο;», διερωτώνται οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.

Διαβάστε επίσης: Νέα αποκάλυψη Κάτση: Η εταιρία της Πιτσίκα δεκαπλασίασε τα κέρδη της μέσα σε 1 χρόνο

Όταν το Documento αποκάλυπτε τον ρόλο της Ρεβέκκας Πιτσίκα στη… γαλάζια «φάμπρικα» με τις προσλήψεις

Νέα αποκάλυψη για τη γαλάζια «φάμπρικα»: Μία ακόμα σύμβουλος του Μητσοτάκη σε εταιρεία με κρατικές αναθέσεις

Αναλυτικά το κείμενο της Ερώτησης

Θέμα: «Διορισμοί σε δημόσιο Οργανισμό έπειτα από συνέντευξη στην επικεφαλής του μητρώου στελεχών της ΝΔ κ. Ρεβέκκα Πιτσίκα»

Ο «Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων» (Ο.Α.Ε.Π.) ιδρύθηκε µε τον ν. 1796/1988, με σκοπό την υποστήριξη των εξαγωγικών επιχειρήσεων, παρέχοντάς τους κατάλληλες ασφαλίσεις και εγγυήσεις. Με τον ν.4918/2022, η κυβέρνηση μετέτρεψε τον φορέα σε ανώνυμη εταιρεία µε την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Εξαγωγικών Πιστώσεων Α.Ε.», η οποία πλέον απολαμβάνει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και λειτουργεί σύμφωνα µε τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, περνώντας έτσι ουσιαστικά σε μια κατάσταση µη εποπτείας και µη ελέγχου. Χαρακτηριστικό είναι, για παράδειγμα, το γεγονός ότι, στο κυρωθέν καταστατικό της ανώνυμης εταιρείας (άρ.2 του ν.4918/2022), ορίζεται πως τα κριτήρια προσλήψεων υπαλλήλων που θα αναφέρονται σε σχετικές προκηρύξεις καθορίζονται κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, όπως επίσης και ότι η πλήρωση θέσεων επιπέδου ευθύνης, ήτοι Γενικών Διευθυντών, Διευθυντών, Προϊσταμένων Τμημάτων, δύναται να πραγματοποιείται και µε συβάσεις ορισμένου χρόνου εκτός ΑΣΕΠ, μόνο µε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Πρόσφατα απασχόλησε τη δημοσιότητα το γεγονός ότι σε θέση μέλους του ΔΣ του φορέα, έχει τοποθετηθεί η κ. Ρεβέκκα Πιτσίκα (βλ. σχετ. απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών κ. Ν. Δένδια ΦΕΚ ΥΟΔΔ 977/20-11-2019), η οποία ταυτόχρονα είναι Διευθύνουσα Σύμβουλος της εταιρείας «People for Business» που επί κυβέρνησης ΝΔ έχει λάβει 400.000 ευρώ για υπηρεσίες από το Δημόσιο και επιπλέον, είναι επικεφαλής του μητρώου στελεχών του κυβερνώντος κόμματος της ΝΔ (βλ. σχετ. https://nd.gr/pitsika-revekka), γεγονός που σημαίνει ότι διαθέτει πλήθος βιογραφικών «γαλάζιων παιδιών». Στη συνεδρίαση του ΔΣ της 22-9-2022, η κ. Πιτσίκα με τα «γαλάζια» βιογραφικά στα χέρια της, ορίστηκε μέλος της τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης, η οποία θα διενεργεί συνεντεύξεις υποψηφίων και θα αξιολογεί τις αιτήσεις τους για προσλήψεις στον Οργανισμό (ΑΔΑ: Ψ2ΝΧΕ-ΦΘΣ). Πρόεδρος της Επιτροπής ορίστηκε ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού κ. Γρηγόριος Σταματόπουλος. Ενάμιση μήνα μετά, στις 07-11-2022, δημοσιεύθηκε η προκήρυξη 1/2022, η οποία εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο και εκδόθηκε από τα αρμόδια όργανα της εταιρείας μετά από έλεγχο του Α.Σ.Ε.Π. (ΦΕΚ ΑΣΕΠ 68/07-11-2022), για την πλήρωση 23 θέσεων τακτικού ΙΔΑΧ προσωπικού, ΠΕ και ΔΕ, με μοριοδοτούμενα κριτήρια, χωρίς γραπτό διαγωνισμό. Στα μοριοδοτούμενα κριτήρια, τα οποία σύμφωνα με το καταστατικό αποφάσισε η εταιρεία, η συνέντευξη λαμβάνει 1200 μονάδες κατ’ ανώτατο και μόνο για όσους επιλεγούν από την Επιτροπή Αξιολόγησης, τη στιγμή που η κατοχή διδακτορικού διπλώματος λαμβάνει υποτριπλάσια μοριοδότηση (400 μονάδες), ενώ σχεδόν υποεπταπλάσια λαμβάνει η κατοχή μεταπτυχιακού διπλώματος (180 μονάδες). Γίνεται σαφές ότι η υπέρμετρη βαρύτητα της μοριοδότησης συνέντευξης στην επιλογή των διορισθέντων, κινδυνεύει να οδηγήσει σε φαινόμενα αποκλεισμού υποψηφίων με πολύ υψηλά τυπικά προσόντα, με μεταπτυχιακά και διδακτορικά, προς όφελος υποψηφίων που θα πάρουν υψηλή βαθμολογία στη συνέντευξη που θα διενεργήσει η κ. Πιτσίκα των «γαλάζιων» βιογραφικών. Σημειώνεται ότι η Επιτροπή Αξιολόγησης μεταξύ άλλων έχει και το δικαίωμα να αποκλείει υποψήφιο από την περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης, μην επιλέγοντάς τον για το στάδιο της συνέντευξης, χωρίς να αναφέρονται αντικειμενικοί, μετρήσιμοι λόγοι για αυτό στην προκήρυξη. Επιπλέον, εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι το ΔΣ είχε αποφασίσει στις 25/8/2022 να δώσει 160.000 ευρώ σε μεγάλη ιδιωτική εταιρεία συμβούλων για «Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανθρωπίνου Δυναμικού για τη στελέχωση 30 θέσεων στην Ελληνική Εταιρεία Εξαγωγικών Πιστώσεων Α.Ε.», την οποία εταιρεία ορίζει και ως συνδράμουσα στη διενέργεια των συνεντεύξεων μαζί με την Επιτροπή Αξιολόγησης (ΑΔΑ: Ψ2ΝΧΕ-ΦΘΣ). Προκαταβολή 59.520 ευρώ προς την εταιρεία εγκρίθηκε με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου (ΑΔΑ: 6Φ55Ε-ΚΓ9).

Πέραν των παραπάνω και αναφορικά με τη διαχείριση του Οργανισμού, εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι σε περίοδο οικονομικής κρίσης και αβεβαιότητας, ένας δημόσιος φορέας όπως η «Ελληνική Εταιρεία Εξαγωγικών Πιστώσεων Α.Ε.» μεταφέρει τα γραφεία της από το ιδιόκτητο κτίριο στην Πανεπιστημίου 57 σε κτίριο στην οδό Μιχαλακοπούλου 48, όπου θα καταβάλλει ενοίκια για 6 έτη (βλ. σχετ. ΑΔΑ: 9ΜΥΥΕ-ΝΩΒ). Όπως προκύπτει, μάλιστα, από τα με ΑΔΑ: 6ΛΗ3Ε-ΓΤ5 και 6Φ55Ε-ΚΓ9 αναρτημένα έγγραφα, έχει ανατεθεί σε εξωτερικό εργολάβο το έργο ανακαίνισης και εξοπλισμού των νέων γραφείων. Σημειώνεται ότι οι σχετικές αποφάσεις ανάθεσης και συμβάσεις για την ενοικίαση γραφείων και το έργο της ανακαίνισης – εξοπλισμού τους, δεν είναι αναρτημένες στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και το «ΚΗΜΔΗΣ». Η μη δημόσια ανάρτηση των συμβάσεων αποτελεί πλέον την πάγια τακτική του φορέα, έπειτα από την αλλαγή του νομικού προσώπου του με τον ν.4918/2022.

Επειδή η κ. Πιτσίκα ως επικεφαλής του μητρώου στελεχών της ΝΔ έχει στη διάθεσή της πλήθος βιογραφικών «γαλάζιων παιδιών», τη στιγμή που ταυτόχρονα θα διενεργήσει τις συνεντεύξεις για προσλήψεις στην Ελληνική Εταιρεία Εξαγωγικών Πιστώσεων, με υπέρμετρη βαρύτητα μοριοδότησης της συνέντευξης έναντι άλλων υψηλού επιπέδου τυπικών προσόντων, ως μέλος μιας Επιτροπής Αξιολόγησης που μεταξύ άλλων έχει δικαίωμα αναιτιολόγητου αποκλεισμού υποψηφίων.

Επειδή παράλληλα με τα παραπάνω, η κ. Πιτσίκα είναι Διευθύνουσα Σύμβουλος της εταιρείας «People for Business» που, επί κυβέρνησης ΝΔ, έχει λάβει απευθείας αναθέσεις συνολικού ύψους πάνω από 400.000 ευρώ, από φορείς του Δημοσίου Τομέα.

Επειδή σε περίοδο οικονομικής κρίσης και αβεβαιότητας, θα όφειλε να γίνεται προσπάθεια στέγασης των δημοσίων φορέων σε ιδιόκτητα κτίρια και όχι να μεταφέρονται από ιδιόκτητα κτίρια σε κτίρια όπου θα καταβάλλονται ενοίκια.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Γνωρίζει ότι η κα. Ρεβέκκα Πιτσίκα, διορισθείσα ως μέλος του ΔΣ της «Ελληνικής Εταιρείας Εξαγωγικών Πιστώσεων Α.Ε.» και επικεφαλής του μητρώου στελεχών της ΝΔ, είναι μέλος της τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης που θα διενεργεί τις συνεντεύξεις υποψηφίων για προσλήψεις στον φορέα και θα αποκλείει αναιτιολόγητα υποψηφίους; Γνωρίζει ότι η μοριοδότηση της συνέντευξης έχει υπέρμετρη βαρύτητα έναντι άλλων υψηλού επιπέδου τυπικών προσόντων των υποψηφίων (διδακτορικά, μεταπτυχιακά);

Είναι νόμιμο και ηθικό να επιλέγει μέσω συνεντεύξεων και αποκλεισμών η κα. Πιτσίκα τους υποψήφιους για προσλήψεις στο Δημόσιο;

Θα ακυρώσει τη διαδικασία επιλογής υποψηφίων έτσι όπως εξελίσσεται, καθώς αποτελεί εξόφθαλμη, ηθικά μη αποδεκτή περίπτωση εύνοιας υπέρ «γαλάζιων» στελεχών για προσλήψεις στο Δημόσιο, τα βιογραφικά των οποίων έχει στη διάθεσή της η κα. Ρεβέκκα Πιτσίκα, ως επίσημα επικεφαλής του μητρώου στελεχών της ΝΔ;

Γνωρίζει ότι στην παρούσα περίοδο οικονομικής κρίσης και αβεβαιότητας, η «Ελληνική Εταιρεία Εξαγωγικών Πιστώσεων Α.Ε.» μεταφέρει τα γραφεία της από το ιδιόκτητο κτίριο στην Πανεπιστημίου 57 σε κτίριο στην οδό Μιχαλακοπούλου 48, όπου θα καταβάλλει ενοίκια για 6 έτη; Είναι δημοσιονομικά αποδεκτή η πρακτική αυτή και τι προτίθεται να πράξει σχετικά με αυτό; Πόσο θα είναι το συνολικό κόστος για τον δημόσιο αυτό φορέα από τη μεταφορά σε ενοικιαζόμενα γραφεία;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Κάτσης Μάριος

Τζάκρη Θεοδώρα

Αθανασίου Αθανάσιος (Νάσος)

Αλεξιάδης Τρύφων

Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία)

Αυγέρη Θεοδώρα (Δώρα)

Αυλωνίτης Αλέξανδρος-Χρήστος

Βαρδάκης Σωκράτης

Βέττα Καλλιόπη

Γιαννούλης Χρήστος

Γκαρά Αναστασία (Νατάσα)

Γκιόλας Ιωάννης

Ηγουμενίδης Νικόλαος

Θραψανιώτης Εμμανουήλ

Κασιμάτη Ειρήνη (Νίνα)

Καφαντάρη Χαρούλα (Χαρά)

Κόκκαλης Βασίλειος

Λάππας Σπυρίδωνας

Μάλαμα Κυριακή

Μαμουλάκης Χαράλαμπος (Χάρης)

Μάρκου Κωνσταντίνος

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Μπάρκας Κωνσταντίνος

Μπουρνούς Ιωάννης

Μωραϊτης Αθανάσιος (Θάνος)

Παπαηλιού Γεώργιος

Παππάς Νικόλαος

Πούλου Παναγιού (Γιώτα)

Σαρακιώτης Ιωάννης

Σκουρολιάκος Παναγιώτης (Πάνος)

Σπίρτζης Χρήστος

Συρμαλένιος Νικόλαος

Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος (Αλέκος)

Τσίπρας Γεώργιος

Φάμελλος Σωκράτης

Φίλης Νικόλαος

Φωτίου Θεανώ

Χρηστίδου Ραλλία»

Τελευταίες ΕιδήσειςDropdown Arrow
preloader
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Documento Newsletter