17.03.2020 Η εποποιία της Κίνας

Αγαπητέ Πέτρο, σε θυμάμαι ακατάβλητο μαοϊκό στα χρόνια της Θεσσαλονίκης. Και...