ΔΩΡΕΑ ΟΡΓΑΝΩΝ

Γέφυρα ζωής για τη δωρεά οργάνων 35χρονου από τον Βόλο

Παραδειγμα προς μίμηση προβάλλει η «Γέφυρα ζωής» που στήθηκε σήμερα…
10/05/2020, 00:00

Μυστικά & Documento

04/04/2021, 17:00