ΠΤΩΧΕΥΣΗ

Γενικευμένη πτώχευση με τον νέο πτωχευτικό κώδικα

Έμποροι και νοικοκυριά, μικρέμποροι και υπάλληλοι, εργαζόμενοι και αγρότες, συνταξιούχοι…
09/09/2020, 00:00