Φόρος 22% μέσω των ηλεκτρονικών συναλλαγών

Έμμεση υπερφορολόγηση μέσω των ηλεκτρονικών συναλλαγών καθιερώνει η Κυβέρνηση Μητσοτάκη… Σύμφωνα με απόφαση της ΑΑΔΕ, όσοι φορολογούμενοι δεν πραγματοποιήσουν μέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών αγορές ίσες με το 30% του εισοδήματος τους θα επιβαρυνθούν με πρόσθετο φόρο 22% (επί της διαφοράς).