Με τον Αρκά να τελειώνουμε, όχι με την πολιτική ορθότητα

Η έννοια «πολιτική ορθότητα» χρησιμοποιείται για να περιγράψει τους περιορισμούς στην αναπαραγωγή λέξεων και εκφράσεων που ενοχλούν κοινωνικές ομάδες οι οποίες αντιμετωπίζουν διακρίσεις. Αυτές μπορεί να είναι μετανάστες, άτομα με αναπηρία, ΛΟΑΤΚΙ+, με διατροφικές διαταραχές, με ψυχικές παθήσεις,...