Οι τράπεζες ετοιμάζουν δάνεια ύψους 15 δισ. ευρώ για το 2020 - Ποιοι και με ποια κριτήρια θα χρηματοδοτηθούν

Έχοντας προχωρήσει τη στρατηγική τους στον τομέα των Μη Εξυπηρετούμενων Δδανείων, οι συστημικές τράπεζες προσπαθούν να περάσουν σε μια νέα φάση, προχωρώντας σε νέες χρηματοδοτήσεις και σε διοχέτευση ρευστότητας στην αγορά.