12.04.2018 ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ Μείωση του ELA κατά 1,9 δισ. ευρώ

Σε νέα σημαντική μείωση του ανώτατου ορίου δανεισμού των τραπεζών από το...

6.07.2017 ΜΕ ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Μειώθηκε κατά 2 δισ. ο ELA

Σημαντική μείωση του ανώτατου ορίου δανεισμού των ελληνικών τραπεζών από τον...