12.04.2018 ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ Μείωση του ELA κατά 1,9 δισ. ευρώ

Σε νέα σημαντική μείωση του ανώτατου ορίου δανεισμού των τραπεζών από το...

— Newsroom

5.10.2017 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Νέα μείωση του ELA κατά 1 δισ. ευρώ

Μειώνεται κατά 1 δισ. ευρώ το ανώτατο όριο δανεισμού των ελληνικών τραπεζών...

— Newsroom

20.07.2017 ΜΕ ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Μείωση του ELA κατά 1,1 δισ. ευρώ

Mειώθηκε κατά 1,1 δισ. ευρώ το ανώτατο όριο δανεισμού των ελληνικών τραπεζών...

— Newsroom

6.07.2017 ΜΕ ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Μειώθηκε κατά 2 δισ. ο ELA

Σημαντική μείωση του ανώτατου ορίου δανεισμού των ελληνικών τραπεζών από τον...

— Newsroom