Μεταξύ libra και αναξιοπιστίας

Υποκριτικό και αμφιλεγόμενο βήμα η επιτροπή (αυτο)ελέγχου που ανακοίνωσε ότι συγκροτεί ο τεχνολογικός κολοσσός.