Επιστολή Γιωτόπουλου στο Documento: Πως το μεταξικό παραδικαστικό κύκλωμα απέτρεψε τον εξευρωπαϊσμό της ελληνικής Δικαιοσύνης

Επιστολή σχετικά με το παραδικαστικό κύκλωμα αλλά και στα συστήματα ποινών στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Ελλάδα, απέστειλε στο documentonews.gr ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος.