Απαξίωση της πολεοδομικής νομοθεσίας

Κατά την τετραετία 2015-2019 σημειώθηκε εντυπωσιακή πρόοδος στις θεσμικές μεταρρυθμίσεις για τη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος και την υποβοήθηση της επιχειρηματικότητας.