ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Δικαστική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου τρανς πρόσφυγα

Η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, με ιδιαίτερη χαρά, ανακοινώνει την έκδοση της ​υπ’ αρ. 441Ε/2018 τελεσίδικης απόφασης του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία έγινε δεκτό το αίτημα που υπέβαλε (με τη νομική συνδρομή της Ένωσης) τρανς γυναίκα, αναγνωρισμένη πρόσφυγας, για...