Ενός Πιτσιλή Αρχή – Εργα και ηµέρες του διοικητή της ΑΑ∆Ε

Ενός Πιτσιλή Αρχή – Εργα και ηµέρες του διοικητή της ΑΑ∆Ε

Εργα και ηµέρες του διοικητή της ΑΑ∆Ε που έχει αυτοανακυρηχθεί σε απόλυτο άρχοντα παρακάµπτοντας ακόµη και το ίδιο το κράτος

Ο διοικητής της ΑΑ∆Ε Γεώργιος Πιτσιλής είναι το καλύτερο παράδειγµα πώς µια ανεξάρτητη αρχή µπορεί να µετατραπεί σε άντρο ανέλεγκτης, ανεξέλεγκτης εξουσίας. Σαν απόλυτος άρχοντας, έχει συγκεντρώσει εξουσίες που ο ίδιος έχει αναθέσει… στον εαυτό του µε πρόσχηµα την ταµπέλα της ανεξάρτητης αρχής. Σε ένα κρεσέντο απόλυτου ελέγχου και εξουσίας, λοιπόν, ο κ. διοικητής αποφάσισε να θεσπίσει για τον εαυτό του το δικαίωµα να επιλέγει ποιος θα διορίζεται και πού, παραβλέποντας τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων µε την πρόφαση της «ειδικής αιτιολογίας» του ίδιου.

Με απόφαση που υπέγραψε στις 28 Σεπτεµβρίου 2021 «κλείδωσε» το δικαίωµα να διορίζει και να προάγει τίµιους ή διεφθαρµένους, ανίκανους ή µη υπαλλήλους (αυτό δεν έχει σηµασία, αρκεί να είναι της αρεσκείας του) σε νευραλγικές θέσεις στην ανεξάρτητη αρχή.

Η πέµπτη εξουσία

Ο Γ. Πιτσιλής έχει δηµιουργήσει µια νέα, πέµπτη εξουσία, αναλαµβάνοντας έργο χωρίς να ελέγχεται από πουθενά, ελέω του θεσµοθετηµένου από τον Κυρ. Μητσοτάκη ακαταδίωκτου για τον άνθρωπο που ανενόχλητος καταργεί νόµους του κράτους µε µία διοικητική υπογραφή. Η διαφθορά έχει ριζώσει για τα καλά στην Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Εσόδων (ΑΑ∆Ε).

Η δράση του είναι πρωτοφανής. Στην προσπάθειά µας να απαντήσουµε πώς αλλά και γιατί δύο διεφθαρµένα στελέχη τοποθετήθηκαν στη ∆ΟΥ Χαλκίδας, διαπιστώσαµε κάτι που δεν συναντάται ούτε σε ιδιωτικές εταιρείες. Με απόφαση του διοικητή Πιτσιλή στις 28/9/2021 κανονικοποιήθηκε να καλύπτονται στελεχικές θέσεις µε απόλυτη δική του επιλογή και εξουσία. Εδωσε δηλαδή στον εαυτό του (ναι, στον ίδιο του τον εαυτό) την απόλυτη δυνατότητα να επιλέγει τους αρεστούς του, παρακάµπτοντας υποψηφίους µε αντικειµενικά κριτήρια (αριστεία επιδόσεων, διδακτορικό τίτλο σπουδών κ.ά.), και να προάγει όποιον θέλει µε δική του απόφαση την οποία βαφτίζει ειδική αιτιολογία.

Χωρίς να ακολουθεί τον δηµοσιοϋπαλληλικό κώδικα, αν και η εξουσιοδοτική διάταξη του ιδρυτικού νόµου της ΑΑ∆Ε 4389/2016 λέει επί της ουσίας πώς πρέπει να κινηθεί στο πνεύµα της διαδικασίας που ακολουθεί το δηµόσιο, δηµιούργησε το δικό του σύστηµα διορισµών.

Ετσι τους επιλέγει

Αφού γίνεται η πρόσκληση ενδιαφέροντος, υποβάλλονται οι αιτήσεις και στέλνεται στους υποψηφίους προσωρινό φύλλο αξιολόγησης µε τα µόριά τους, όπως έχουν καθοριστεί από τα τυπικά προσόντα. Τα µόρια για µεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους σπουδών δεν περιλαµβάνονται, καθώς γι’ αυτά αποφασίζει η Γνωµοδοτική Επιτροπή.

Αφού γίνει η επεξεργασία τυχόν ενστάσεων και το Γνωµοδοτικό Συµβούλιο αποφασίσει για τη συνάφεια των µεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων σπουδών, αποστέλλεται και το τελικό φύλλο αξιολόγησης. Οι 15 πρώτοι υποψήφιοι προσκαλούνται για να αξιολογηθούν σε γραπτή δοκιµασία και συνέντευξη ενώπιον της Γνωµοδοτικής Επιτροπής. Μια επιτροπή που περιορίζεται σε µια απλή γνωµοδότηση που επ’ ουδενί δεν είναι δεσµευτική.

Μετά το πέρας της διαδικασίας (µοριοδότηση για γραπτές και προφορικές διαδικασίες) καταρτίζεται ο τελικός πίνακας κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά, στον οποίο εντάσσονται όσοι βαθµολογήθηκαν τουλάχιστον µε ποσοστό 50% (αποτελεί τη βάση). Αν αναρωτιέστε πώς ο Γ. Πιτσιλής καταφέρνει να τα εκµηδενίσει όλα και να παραπέµψει στις ελληνικές καλένδες τα τυπικά προσόντα των υποψηφίων, το τελικό στάδιο επιλογής είναι η ευκαιρία του. Σε αυτό το σηµείο καταργεί την προηγούµενη τυπική διαδικασία, αφού βάσει της απόφασης του ίδιου, όπως αναφέρεται στο σχετικό εδάφιο, «αποφασίζει οριστικά αιτιολογώντας ειδικά την απόφασή του στην περίπτωση όπου διαφοροποιείται από τη γνώµη του συµβουλίου και δεν προκρίνει για επιλογή τον πρώτο, ανά θέση, βάσει της σειράς κατάταξης του πίνακα».

Η λεγόµενη «ειδική αιτιολογία» χρησιµοποιείται ως εργαλείο αναξιοκρατίας µέσα στην ΑΑ∆Ε και εξυπηρετεί την τοποθέτηση σε θέσεις ευθύνης προσώπων αρεστών στον διοικητή και όχι όσων αξιοκρατικά τις δικαιούνται.

Ετσι, αν οι υπάλληλοι της ΑΑ∆Ε που έρθουν πρώτοι σε µόρια µε βάση τα πτυχία τους και τη συνέντευξη δεν του είναι αρεστοί, τότε αυτός παρεµβαίνει και επικαλούµενος το καταχρηστικό δικαίωµά του για ειδική αιτιολογία επιλέγει τον δεύτερο ή τον τρίτο από τον πίνακα κατάταξης, βρίσκοντας κάθε φορά µια βολική αιτιολογία, όπως για παράδειγµα πως άλλος υποψήφιος έχει δύο χρόνια περισσότερη εµπειρία. Ακόµη και όταν βρίσκονται υποψήφιοι µε προσόντα που είναι σχεδόν αδύνατο να αµφισβητηθούν, οι επιτροπές κατόπιν εντολής του διοικητή τούς βαθµολογούν κάτω από τη βάση στις προφορικές, ώστε οι πραγµατικοί άριστοι να µην έχουν το δικαίωµα να συµπεριληφθούν στους πίνακες των προκρινόµενων υπαλλήλων.

Καταργεί και νόµους του κράτους

Ο Γ. Πιτσιλής προχώρησε και σε κάτι άλλο απίστευτο… και όµως αληθινό. ∆εν δίστασε να δώσει εντολή σε φορολογικά όργανα να παραβλέψουν όσα προβλέπει ο νόµος και να εφαρµόσουν όσα θέλει ο ίδιος, καταργώντας δηλαδή µέχρι και τη Βουλή των Ελλήνων. Χαρακτηριστικό παράδειγµα η εγκύκλιος της 9ης Μαΐου 2024, µε την οποία καταργεί όσα προβλέπει ο νόµος 2859/2000 για απαλλαγή ΦΠΑ σε κατοίκους τρίτων χωρών. Ο «φύλαρχος» αποφάσισε κουρελιάζοντας το σύνταγµα και µε την υπογραφή του κατήργησε τους νόµους. Οµως δεν έµεινε εκεί… Με την υπογραφή του έµπλεξε υπηρεσίες (προξενικές αρχές) που ανήκουν σε άλλο υπουργείο (Εξωτερικών) που πρέπει να θεωρήσουν την απαλλαγή ΦΠΑ αντί των τελωνειακών αρχών γιατί έτσι αποφάσισε ο ίδιος.
Με αυτά και µε τα άλλα, µετέτρεψε µια ανεξάρτητη αρχή σε έναν αντιθεσµικό µηχανισµό. Με τις ευλογίες του ίδιου του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη µέρος των θεσµικών λειτουργιών του κοινοβουλίου παραχωρήθηκε στον
Γ. Πιτσιλή.

Αντίθετα, άλλες ανεξάρτητες αρχές που ανέλαβαν να εξιχνιάσουν σκάνδαλα επί σκανδάλων διώκονται και εξευτελίζονται από την ίδια την κυβέρνηση που αφήνει τον αρεστό Γ. Πιτσιλή να δρα ανεξέλεγκτα. Χαρακτηριστικό παράδειγµα οι πολιτικές επιθέσεις αλλά και η δολοφονία χαρακτήρα που δέχτηκε ο πρόεδρος της Αρχής ∆ιασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών Χρήστος Ράµµος, ο οποίος έπραξε τα δέοντα στην υπόθεση των

Δείτε επίσης: Αποκάλυψη: «Κράτος εν κράτει» ο Πιτσιλής, κουρελιάζει το Σύνταγμα, καταργεί νόμους και νομοθετεί με την υπογραφή του

Χαλκίδα: Η στιγμή που επιχειρηματίας φτάνει στη ΔΟΥ κρατώντας φάκελο με 10.000 ευρώ – Βίντεο ντοκουμέντο (Video)

Χαλκίδα: «Δρούσαν σαν μαφία, μου είπαν εδώ δεν είμαστε καλά παιδιά» λέει επιχειρηματίας για τους εφοριακούς (Video)

Χαλκίδα: Στον ανακριτή οι επίορκοι εφοριακοί – Οι διάλογοι και τα στοιχεία που τους «καίνε» (Video)

Τελευταίες ΕιδήσειςDropdown Arrow
preloader
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Documento Newsletter