Καταπέλτης Έκθεση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για το ξέπλυμα χρήματος στην Ελλάδα

Καταπέλτης είναι η Έκθεση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τη χώρα μας σχετικά με την αδυναμία να επιβληθούν κυρώσεις σε υποθέσεις οικονομικών εγκλημάτων καθώς και σε περιπτώσεις ξεπλύματος μαύρου χρήματος.