Εργα και ημέρες της Ελένης Ράικου

Ανοικτά µέτωπα έχει η τέως εισαγγελέας κατά της ∆ιαφθοράς Ελένη Ράικου, ο σύζυγος της οποίας εµφανίζεται σε πόρισµα ελεγκτών του ΕΟΠΥΥ να έχει ζηµιώσει το δηµόσιο µε 1,7 εκατ. ευρώ µέσω εικονικών συνταγογραφήσεων, ενώ ελέγχεται επισήµως για νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα,...