ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟ ΤΟ 2016 Ποινική δίωξη σε υποθηκοφύλακα για υπεξαίρεση 2,5 εκατ. ευρώ

Σημαντικές εξελίξεις στον χώρο των υποθηκοφυλακείων με τους ελέγχους να συνεχίζονται και να αναμένονται σημαντικά στοιχεία ως προς την διαχείριση χρημάτων από την πλευρά των άμισθων υποθηκοφυλακείων τα οποία έπρεπε να είχαν καλύψει είτε έξοδα εκσυγχρονισμού των υπηρεσιών είτε να τα έχουν...