Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός: Αυτό είναι το μνημόνιο συνεργασίας για τον Βοτανικό

Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός: Αυτό είναι το μνημόνιο συνεργασίας για τον Βοτανικό

Ο Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός δημοσιοποίησε το μνημόνιο συνεργασίας (MoU) του πρότζεκτ της Διπλής Ανάπλασης, που υπογράφηκε στις 20 Νοεμβρίου μεταξύ Κυβέρνησης, Δήμου Αθηναίων, ΠΑΕ και Ερασιτέχνη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού:

«Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος πιστός στις αρχές και στα ιδεώδη του παρουσιάζει με πλήρη διαφάνεια το χρονοδιάγραμμα των επόμενων κινήσεων του Συλλόγου μέχρι τη Γενική Συνέλευση στο ζήτημα της Διπλής Ανάπλασης.

Διανύουμε ένα κρίσιμο δίμηνο διαπραγματεύσεων για να επιτύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα ούτως ώστε να κρίνει τελικά η Γενική μας Συνέλευση,εάν η διπλή ανάπλαση επιτυγχάνει το στόχο να είναι εφαλτήριο μιας νέας αρχής που θα κάνει τον Παναθηναϊκό Α.Ο. αυτάρκη και παντοδύναμο

Πιο συγκεκριμένα διαπραγματευόμαστε τα κάτωθι:

Τη διμερή συμφωνία μας με την ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΠΑΕ μέσω της οποίας θα προασπίζονται τα οικονομικά συμφέροντα του Ερασιτέχνη για τις επόμενες δεκαετίες και θα προσδιορίζεται το ύψος του ενοικίου για την χρήση του γηπέδου όπως και άλλα θέματα για τα οποία ήδη έχει ξεκινήσει η μεταξύ μας συζήτηση την οποία εκ μέτρους του ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ Α.Ο. έχει αναλάβει ο Αντιπρόεδρος κ. Δημήτρης Βρανόπουλος.

Την διμερή συμφωνία με τον ΑΕΠ Ελαιώνα για την επικαιροποίηση των γηπεδικών μας εγκαταστάσεων εκτάσεως 7.500 τ.μ. σύμφωνα με τις σημερινές μας ανάγκες στα πλαίσια του ήδη υπάρχοντος και εν ισχύ προεδρικού διατάγματος.

Την διμερή συμφωνία με τον Δήμο Αθηναίων για το χρονοδιάγραμμα παράδοσης του αθλητικού μουσείου και των λοιπών εμπορικών μας εγκαταστάσεων στη Λεωφόρο όπως και άλλα θέματα που έχουν να κάνουν με τη δυνατότητα κοινής χρήσης μέρους των 4.800 τ.μ. αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου.

Μέχρις ότου υπεύθυνα σας παρουσιάσουμε ολοκληρωμένα τις τελικές συμφωνίες και ταυτόχρονα ανακοινωθεί η ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, η οποία είναι και η μόνη αρμόδια για να μας εξουσιοδοτήσει για την υπογραφή των συμφωνιών για έγκριση ή απορριψη της διπλής ανάπλασης καλό είναι να πρυτανεύσει η λογική και η κοινή αγάπη για τον Παναθηναϊκό μας».

Το μνημόνιο συναντίληψης και συνεργασίας έχει ως εξής:

«ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Στην Αθήνα, σήμερα στις 20 Νοεμβρίου 2020, οι ακόλουθοι συμβαλλόμενοι:

1.Το Ελληνικό Δημόσιο, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνι-Σπυρίδωνα Γεωργιάδη καλούμενο εφεξής, χάριν συντομίας, το «Ελληνικό Δημόσιο»

2.Ο Δήμος Αθηναίων, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά)και εκπροσωπείται για την υπογραφή του παρόντος από το Δήμαρχο Αθηναίων κ.Κωνσταντίνο Π. Μπακογιάννη, καλούμενος εφεξής, χάριν συντομίας, ο «Δήμος Αθηναίων»,

3.Το Ερασιτεχνικό Αθλητικό Σωματείο με την επωνυμία «ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ (Π.Α.Ο.)», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Παράσχου 143, και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή του παρόντος από τον κ. Παναγιώτη Μαλακατέ, καλούμενο εφεξής, χάριν συντομίας, το «Σωματείο Π.Α.Ο.»

4.Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ALPHA ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΛΑΙΩΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΑΕΠ ΕΛΑΙΩΝΑΑ.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφ. Αθηνών 77 και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή του παρόντος από τον κ. Βασίλειο Ψάλτη, καλούμενη εφεξής, χάριν συντομίας, η «ΑΕΠ Ελαιώνα»,

5.Η Ποδοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «Π.Α.Ο. Π.Α.Ε.», που εδρεύει στο Δήμο Βριλησσίων Αττικής, Λεωφόρος Πεντέλης 3& Πηλέως, και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή του παρόντος από τον κ. Ιωάννη Αλαφούζο, καλούμενη εφεξής, χάριν συντομίας, «Π.Α.Ο. Π.Α.Ε.»

Από κοινού καλούμενοι ως «Συμβαλλόμενα Μέρη» ή ο καθένας ξεχωριστά το «Συμβαλλόμενο Μέρος»

Συμφώνησαν, συνομολόγησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

1.Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 3481/2006, του άρθρου 23 του ν. 3983/2011 και το άρθρου τρίτου του ν. 4117/2013, η Πολιτεία επεδίωξε μια μεγάλη χωροταξική και πολεοδομική παρέμβαση με τη δημιουργία δύο υπερτοπικών – μητροπολιτικών πόλων αναψυχής, αθλητισμού, πολιτιστικών και άλλων συμπληρωματικών λειτουργιών σε δύο περιοχές που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αθηναίων και οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί από το Ρυθμιστικό Σχέδιο της Αθήνας ως υποβαθμισμένες και χρήζουσες ποιοτικής αναβάθμισης.

2.Η επίτευξη των στόχων του Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας προβλέπεται να πραγματοποιηθεί με το Πρόγραμμα της Διπλής Ανάπλασης στις περιοχές της Λεωφόρου Αλεξάνδρας και του Βοτανικού του Δήμου Αθηναίων (εφεξής το «Πρόγραμμα της Διπλής Ανάπλασης») που αφορά στην ανάπλαση α) του Ο.Τ. 22 της περιοχής 69 του Δήμου Αθηναίων επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας (εφεξής η «Περιοχή Ανάπλασης I») και β) του ενοποιημένου Ο.Τ. 45-46-50 (Τομέας Ανάπλασης Α’) και του Ο.Τ. 45α (Τομέας Ανάπλασης Β’) της Πολεοδομικής Ενότητας Ελαιώνα του Δήμου Αθηναίων (εφεξής η «Περιοχή Ανάπλασης II»). Οι Περιοχές Ανάπλασης εμφαίνονται σε τοπογραφικά διαγράμματα σε φωτοσμίκρυνση, τα οποία προσαρτώνται στο από 14.5.2013 Π.Δ. (ΦΕΚ Α.Α.Π. 161/2013)και τα οποία επισυνάπτονται στο παρόν ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτού.

3.Η απομάκρυνση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Παναθηναϊκού Αθλητικού Ομίλου από την περιοχή της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, όπου σήμερα είναι εγκατεστημένες και η μετατροπή της έκτασης σε υπερτοπικό πόλο πρασίνου και αναψυχής στοιχίζεται με τα οράματα του αρχικού Ρυθμιστικού Σχεδίου της Αθήνας, όπως είχε αποτυπωθεί ήδη στον ν. 1515/1985, και το οποίο προέβλεπε τη δημιουργία «κυρίου δικτύου ροής πεζών» που ενώνει τον χώρο πρασίνου του Λυκαβηττού με την περιοχή των Τουρκοβουνίων και διέρχεται μεταξύ άλλων από τον χώρο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, τον οποίο καταλαμβάνουν σήμερα οι αθλητικές εγκαταστάσεις του Παναθηναϊκού Αθλητικού Ομίλου.

4.Η μεταφορά των εν λόγω αθλητικών εγκαταστάσεων στην υποβαθμισμένη και προβληματική σήμερα περιοχή του Ελαιώνα/Βοτανικού, με ταυτόχρονη μετατροπή της τελευταίας από άναρχη ζώνη βιομηχανίας-βιοτεχνίας και χονδρεμπορίου σε ορθολογικώς πολεοδομούμενη περιοχή με σύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις, κοινόχρηστους χώρους και χώρους πρασίνου, καθώς και κτίρια κεντρικών λειτουργιών, οδηγεί σε ουσιαστική βελτίωση της υφιστάμενης πραγματικής καταστάσεως και στην πολεοδομική εξυγίανση της περιοχής του Ελαιώνα, η οποία, παρά τις θεσμοθετημένες ήδη από το 1985 προβλέψεις, ουδέποτε μπόρεσε να υλοποιηθεί, αλλά και σε διεύρυνση των επιλογών αθλητισμού, αναψυχής, ψυχαγωγίας και εργασίας προς όφελος υποβαθμισμένων περιοχών της πρωτεύουσας.

5.Το Πρόγραμμα της Διπλής Ανάπλασης θεωρείται από την Πολιτεία ως μητροπολιτικού χαρακτήρα και για τον λόγο αυτό αντιμετωπίστηκε ειδικώς, με μια δέσμη νομοθετικών ρυθμίσεων, λόγω της ιδιαιτερότητας και της κρισιμότητας του εγχειρήματος για την αναβάθμιση της εικόνας της πόλης και των συνθηκών διαβίωσης των πολιτών σε δύο καίριες πολεοδομικά και περιβαλλοντικά περιοχές της Αθήνας, καθώς και για την εξυπηρέτηση του ευρύτερου δημόσιου συμφέροντος.

6.Το Πρόγραμμα της Διπλής Ανάπλασης θεωρείται από την Πολιτεία ως αναπτυξιακή παρέμβαση μεγάλης κλίμακας και πολλαπλασιαστικής αξίας για τις περιοχές υποδοχής του Προγράμματος και την Αττική εν γένει, με αθλητικές εγκαταστάσεις μητροπολιτικού χαρακτήρα, όπως εν προκειμένω το προβλεπόμενο από το ισχύον καθεστώς γήπεδο ποδοσφαίρου, η χρηματοδότηση

του οποίου, όπως και των λοιπών έργων υποδομής, έχουν όχι μόνο ανταποδοτικό χαρακτήρα υπό την έννοια της απόσβεσης εντός 10ετίας της δημόσιας επένδυσης, όσο και οικονομικό και ευρύτερα κοινωνικό χαρακτήρα.

7.Σύμφωνα με τις διατάξεις του από 14.5.2013 Π.Δ. εγκρίθηκε η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Προγράμματος της Διπλής Ανάπλασης, καθορίσθηκαν οι κατευθύνσεις υλοποίησής του και ορίσθηκαν οι φορείς υλοποίησής του.

8.Οι κύριοι των ακινήτων που εμπίπτουν στις περιοχές που καταλαμβάνει το Πρόγραμμα της Διπλής Ανάπλασης (εφεξής καλούμενο και το «Πρόγραμμα») επιθυμούν την υλοποίησή του, στο πλαίσιο αξιοποίησης της περιουσίας τους και της εν γένει ανάπλασης της περιοχής του Ελαιώνα του Δήμου Αθηναίων.

9.Τα Συμβαλλόμενα Μέρη, συμμετέχοντας στο Πρόγραμμα της Διπλής Ανάπλασης ως φορείς υλοποίησης και χρηματοδότησης, επιθυμούν να θέσουν με το παρόν τη βάση και τις αρχές της συνεργασίας τους για την εφαρμογή του Προγράμματος της Διπλής Ανάπλασης, προσδιορίζοντας και εξειδικεύοντας, στο μέτρο του δυνατού στη παρούσα φάση, τις σχετικές προς τούτο δεσμεύσεις όπως αυτές ανακύπτουν από το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, με την επιφύλαξη πάντως της σύναψης των συμβάσεων του άρθρου 13 του παρόντος.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, τα Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν στα ακόλουθα:

ΑΡΘΡΟ 1

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΣΚΟΠΟΣ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αντικείμενο του παρόντος μνημονίου είναι η διαμόρφωση του πλαισίου συνεργασίας και των αρχών συναντίληψης των Συμβαλλομένων Μερών για την υλοποίηση του Προγράμματος της Διπλής Ανάπλασης, με τον προσδιορισμό των επιμέρους δεσμεύσεων εκάστου εκ των Συμβαλλομένων Μερών, ούτως ώστε να προσδιοριστεί ο αρχικός οδικός χάρτης της πραγματοποίησής του.

ΑΡΘΡΟ 2

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΠΛΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ

Τα βασικά έργα του Προγράμματος Διπλής Ανάπλασης με βάση το από 14.5.2013 Π.Δ., με το οποίο εγκρίθηκε η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Προγράμματος της Διπλής Ανάπλασης (εφεξής καλούμενο και το «ΠΔ», είναι τα εξής:

Στην Περιοχή Ανάπλασης I

1.Ένα (1) αθλητικό μουσείο – εντευκτήριο, χώρος αναψυχής και εστίασης 680 τμ.

2.Ένας (1) υπόγειος χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων έως 700 θέσεων

3.Έργα φύτευσης, διαμόρφωσης χαμηλού και υψηλού πρασίνου, διαμόρφωσης κυκλοφορίας πεζών κ.λπ.

Περιοχή Ανάπλασης II- Τομέας Ανάπλασης Α’

1.Ένα (1) γήπεδο ποδοσφαίρου έως 40.000 θέσεων, διεθνών προδιαγραφών FIFA / UEFA 4 αστέρων.

2.Αθλητικές εγκαταστάσεις για το Σωματείο Π.Α.Ο. 7.500 τμ.

3.Μία (1) ανοιχτή αθλητική πισίνα ολυμπιακών διαστάσεων για το Σωματείο Π.Α.Ο.

4.Λοιπές εγκαταστάσεις Δήμου Αθηναίων 4.800 τμ.

5.Έργα διαμορφώσεων, πρασίνου, κυκλοφορίας πεζών, εσωτερικού δικτύου, δικτύων υποδομών κλπ.

Για το έργο του Κλειστού Γηπέδου Μπάσκετ και Πολλαπλών Χρήσεων γίνεται ειδική αναφορά στο άρθρο 11 του παρόντος.

Περιοχή Ανάπλασης II- Τομέας Ανάπλασης Β’

1.Ένα (1) κτιριακό συγκρότημα 51.856 τμ.

2.Έργα διαμορφώσεων πρασίνου, κυκλοφορίας πεζών, εσωτερικού δικτύου,

δικτύων υποδομών στο δικό τους ακίνητο κλπ

ΆΡΘΡΟ 3

ΑΡΧΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

Τα έργα του Προγράμματος της Διπλής Ανάπλασης, όπως και ο αρχικός ενδεικτικός προϋπολογισμός των έργων αυτών ανά φορέα χρηματοδότησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα κατ’ αρχήν στο παρόν Μνημόνιο, περιγράφονται αναλυτικά στον Πίνακα Έργων Περιοχών Ανάπλασης Ι&ΙΙ – Αρχικός Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Έργων ανά Φορέα Χρηματοδότησης, ο οποίος επισυνάπτεται στο παρόν ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτού.

Προσδιορίζονται επίσης τα ειδικότερα έργα υποδομής της Περιοχής Ανάπλασης II, τα οποία είναι αναγκαία για την υλοποίηση του Προγράμματος Διπλής Ανάπλασης, όπως επίσης και ο αρχικός ενδεικτικός προϋπολογισμός τους, όπως τα παραπάνω αποτυπώνονται στον Πίνακα Έργων Υποδομής Περιοχής Ανάπλασης II – Αρχικός Ενδεικτικός Προϋπολογισμός, ο οποίος επισυνάπτεται στο παρόν ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτού.

ΑΡΘΡΟ 4

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο της διαμόρφωσης και εφαρμογής της αναπτυξιακής πολιτικής και επενδυτικής στρατηγικής της χώρας, αναλαμβάνει:

1.Την εξεύρεση πόρων χρηματοδότησης του Προγράμματος από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και την αξιοποίηση ευρωπαϊκών ή άλλων προγραμμάτων χρηματοδότησης για τον σκοπό αυτό.

2.Την υπαγωγή του Προγράμματος ή επιμέρους έργων αυτού σε αναπτυξιακά προγράμματα και δράσεις, προκειμένου να υποστηριχθεί η χρηματοδότηση της υλοποίησής του.

3.Την εκτέλεση των έργων και υποδομών των Περιοχών Ανάπλασης ή της ευρύτερης περιοχής τους, τα οποία προβλέπονται ή απαιτούνται για την υλοποίηση του Προγράμματος.

4.Τη δημιουργία οδικών δικτύων ή άλλων δικτύων ευρύτερης κυκλοφοριακής σημασίας, τα οποία προβλέπονται ή απαιτούνται για την υλοποίηση του Προγράμματος.

5.Τη διακήρυξη εκτέλεσης έργων που θα απαιτηθούν για την υλοποίηση του

Προγράμματος με βάση την εξειδίκευση των υποχρεώσεων που θα προσδιοριστούν σε μεταγενέστερο στάδιο, καθώς και τη διενέργεια των τυχόν αναγκαίων διαγωνισμών, την αξιολόγηση των προσφορών και την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του, μέσα στα εγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και στον εγκεκριμένο οικείο προϋπολογισμό, προκειμένου να καταστεί δυνατή η υλοποίηση των ανωτέρω άνευ καθυστερήσεων.

6.Την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων, τη διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης των επιμέρους έργων, που προβλέπονται ή απαιτούνται για την υλοποίηση του Προγράμματος.

7.Την παροχή κάθε είδους εγκρίσεων, γνωμοδοτήσεων ή εισηγήσεων των

υπηρεσιών και των διοικητικών του οργάνων, όπου αυτές απαιτούνται κατά την ισχύουσα νομοθεσία, σχετικώς με την υλοποίηση του Προγράμματος Διπλής Ανάπλασης.

8.Την απασχόληση και τη διάθεση επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού με τα απαραίτητα και ανάλογα προσόντα, προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα υλοποίησης των επιμέρους ως άνω υποχρεώσεων.

9.Σε περίπτωση που απαιτείται η συνδρομή και άλλων κρατικών φορέων για την υλοποίηση του Προγράμματος, να παρεμβαίνει κατάλληλα και να συντονίζει τις ενέργειες των λοιπών συμβαλλομένων μερών με τους φορείς αυτούς.

ΑΡΘΡΟ 5

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ο Δήμος Αθηναίων έχει σύμφωνα με το ΠΔ τη γενική ευθύνη και τον συντονισμό του Προγράμματος για την Περιοχή Ανάπλασης I και για την Περιοχή Ανάπλασης II. Οι δεσμεύσεις που αναλαμβάνει είναι οι ακόλουθες:

Στην Περιοχή Ανάπλασης I, ο Δήμος Αθηναίων αναλαμβάνει:

1.Να μεριμνήσει και υπό την ευθύνη του να προωθήσει τις αναγκαίες διαδικασίες και δράσεις για την εκτέλεση των εργασιών ανάπλασης.

2.Να επιβλέψει την ανάπλαση της εν λόγω περιοχής.

3.Να εκπονήσει τις μελέτες εξειδίκευσης της διαμόρφωσης των ελεύθερων χώρων και των χώρων κοινοχρήστου πρασίνου, εγκρινόμενες από ειδική επιτροπή εμπειρογνωμόνων, σε συνεργασία και με άλλους φορείς ανάπλασης.

4.Να επιβλέψει την κατεδάφιση των υφιστάμενων αθλητικών εγκαταστάσεων (μετά την ολοκλήρωση κατασκευής των αθλητικών εγκαταστάσεων στην Περιοχή Ανάπλασης II).

5.Να εκτελέσει τις εργασίες και να αναλάβει τα λοιπά έξοδα κατεδάφισης των υφιστάμενων αθλητικών εγκαταστάσεων, μετά από συμφωνία με τα Συμβαλλόμενα Μέρη και τυχόν λοιπούς φορείς υλοποίησης.

6.Να διαμορφώσει τους χώρους πρασίνου, με επιμέλεια, ευθύνη και δαπάνες του (εκτός εάν οριστεί διαφορετικά με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, ως εν προκειμένω προβλέπεται στο από 14.5.2013 Π.Δ. -).

7.Να αναλάβει τη χρηματοδότηση (με ίδιους ή άλλους πόρους) και την υλοποίηση από κοινού με τους λοιπούς αρμόδιους δημόσιους φορείς όλων των προβλεπόμενων στο Πρόγραμμα Διπλής Ανάπλασης έργων που αφορούν την Περιοχή Ανάπλασης I.

8.Να εκτελέσει με επιμέλεια, ευθύνη και δαπάνη του, τα έργα διαμόρφωσης των χώρων και των δικτύων υποδομής (ύδρευσης αποχέτευσης, ηλεκτροδότησης, φυσικού αερίου κλπ) από κοινού με τους υπόλοιπους φορείς υλοποίησης του Προγράμματος (εντός της Περιοχής Ανάπλασης I – εσωτερικά δίκτυα υποδομής) και τους αρμόδιους δημόσιους φορείς.

Στην Περιοχή Ανάπλασης II, ο Δήμος Αθηναίων αναλαμβάνει:

1.Να μεριμνήσει για την προώθηση των διαδικασιών μελέτης και κατασκευής των έργων υποδομής και των εν γένει διαμορφώσεων, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, όπως το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και την ΕΥΔΑΠ.

2.Έχει την ευθύνη να κινήσει τις διαδικασίες για τη σύναψη των αναγκαίων συμβάσεων κατασκευής και εκμίσθωσης του γηπέδου ποδοσφαίρου, σε συνεργασία με αρμόδιους δημόσιους φορείς, οι οποίοι θα αναλάβουν από κοινού τη χρηματοδότηση και την υλοποίησή του.

3.Να εκπονήσει τις μελέτες εξειδίκευσης της διαμόρφωσης των ελεύθερων χώρων και των χώρων κοινοχρήστου πρασίνου, εγκρινόμενες από ειδική επιτροπή εμπειρογνωμόνων.

4.Να διαμορφώσει τους χώρους πρασίνου, με επιμέλεια, ευθύνη και δαπάνες του (εκτός εάν οριστεί διαφορετικά με απόφαση του Υπουργού

Περιβάλλοντος, ως εν προκειμένω προβλέπεται στο από 14.5.2013 Π.Δ.).

5.Να εκτελέσει με επιμέλεια, ευθύνη και δαπάνη του, τα έργα διαμόρφωσης των χώρων και των δικτύων υποδομής (ύδρευσης αποχέτευσης, ηλεκτροδότησης, φυσικού αερίου κ.λπ.) από κοινού με τους υπόλοιπους φορείς υλοποίησης του Προγράμματος (εντός της Περιοχής Ανάπλασης II – εσωτερικά δίκτυα υποδομής) και τους αρμόδιους δημόσιους φορείς.

ΑΡΘΡΟ 6

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Π.Α.Ο.

1.Στην Περιοχή Ανάπλασης I θα ανεγερθούν από τους υπόλοιπους φορείς υλοποίησης (πλην του Σωματείου Π.Α.Ο., της ΠΑΕ ΠΑΟ και της ΑΕΠ Ελαιώνα), μεταξύ άλλων το αθλητικό μουσείο – εντευκτήριο, καθώς και ο χώρος αναψυχής και εστίασης επιφάνειας 680 τμ. περίπου, τα οποία θα παραχωρηθούν άνευ ανταλλάγματος από το Δήμο Αθηναίων στο Σωματείο Π.Α.Ο. για 99 χρόνια, με σύμβαση παραχώρησης, η οποία θα συναφθεί και υπογράφει μεταξύ του Δήμου Αθηναίων και του Σωματείου Π.Α.Ο., για ιστορικούς λόγους, λόγους μνήμης των υφιστάμενων εγκαταστάσεων του Σωματείου Π.Α.Ο. στη περιοχή αυτή καθώς και λόγους πολιτιστικούς κληρονομιάς. Ο μοναδικός λόγος λήξεως της παραχώρησης προ των 99 ετών είναι εάν το Σωματείο Π.Α.Ο. διαλυθεί, τεθεί σε εκκαθάριση, ή παύσει για οποιαδήποτε λόγο να ασκεί τον καταστατικό του σκοπό. Αντικείμενο της παραχώρησης θα αποτελεί το σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που αφορούν τη χρήση, διοίκηση, διαχείριση, λειτουργία, εκμετάλλευση και συντήρηση του αθλητικού μουσείου – εντευκτηρίου, καθώς και του χώρου αναψυχής και εστίασης προς το Σωματείο Π.Α.Ο.

2.Στην Περιοχή Ανάπλασης II θα ανεγερθούν από τους υπόλοιπους φορείς υλοποίησης (πλην του Σωματείου Π.Α.Ο. και της ΠΑΕ ΠΑΟ) νέες αθλητικές εγκαταστάσεις του Σωματείου Π.Α.Ο. επιφάνειας 7.500 τ.μ., περίπου, καθώς και κολυμβητικής αθλητικής πισίνας ολυμπιακών διαστάσεων, όπως η χρηματοδότηση και υλοποίηση των ανωτέρω θα εξειδικευτεί περαιτέρω σε αυτοτελή σύμβαση μεταξύ του Δήμου Αθηναίων και του φορέα που θα αναλάβει τη χρηματοδότηση και υλοποίησή τους, χωρίς την οικονομική συμμετοχή ή άλλη επιβάρυνση του Σωματείου Π.Α.Ο.

3.Το Σωματείο Π.Α.Ο. οφείλει να συνεργάζεται με όλους τους φορείς υλοποίησης του Προγράμματος της Διπλής Ανάπλασης και με κάθε άλλη εμπλεκόμενη διοικητική αρχή για την ανέγερση των νέων αθλητικών εγκαταστάσεών του στην Περιοχή Ανάπλασης II.

4.Το Σωματείο Π.Α.Ο. οφείλει να εξειδικεύσει και προσδιορίσει τις επιμέρους αθλητικές εγκαταστάσεις με βάση τις τρέχουσες ανάγκες του και σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

5.Τα δικαιώματα του Σωματείου Π.Α.Ο. στις αθλητικές εγκαταστάσεις θα είναι ίδια με τα δικαιώματα που έχει σήμερα στις αθλητικές εγκαταστάσεις της Περιοχής Ανάπλασης I. Ειδικότερα, το Σωματείο Π.Α.Ο. θα είναι ο παραχωρησιούχος άνευ ανταλλάγματος των αθλητικών εγκαταστάσεων για 99 χρόνια, όπως η παραχώρηση αυτή θα λάβει χώρα μεταξύ του Δήμου Αθηναίων και του Σωματείου Π.Α.Ο. Ο μοναδικός λόγος λήξεως της παραχώρησης προ των 99 ετών είναι εάν το Σωματείο Π.Α.Ο. διαλυθεί, τεθεί σε εκκαθάριση ή παύσει για οποιαδήποτε λόγο να ασκεί τον καταστατικό του σκοπό.

6.Το Σωματείο Π.Α.Ο. θα αναλάβει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις διαχείρισης, λειτουργίας και συντήρησης των νέων αθλητικών εγκαταστάσεων στην Περιοχή Ανάπλασης II, μόλις ολοκληρωθεί η ανέγερσή τους. Το κόστος συντήρησης και λειτουργίας των νέων αθλητικών

εγκαταστάσεων θα επιμερίζεται μεταξύ του Δήμου Αθηναίων, της ΠΑΕ ΠΑΟ ή και του Αναδόχου μισθωτή, όπως το ποσό αυτό θα προκύπτει μετά από την εκκαθάριση των εσόδων και εξόδων συντήρησης και λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων σε αυτά και των εξόδων λειτουργίας των αθλητικών τμημάτων του Σωματείου ΠΑΟ.

7.Στο Σωματείο Π.Α.Ο θα παραχωρηθούν επίσης, άνευ ανταλλάγματος, με την ίδια ή όμοια σύμβαση παραχώρησης μεταξύ του Δήμου Αθηναίων και του Σωματείου Π.Α.Ο. τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις επί των αθλητικών λειτουργιών και δραστηριοτήτων του γηπέδου ποδοσφαίρου, προκειμένου αυτά, όπως θα περιγραφούν και εξειδικευτούν περαιτέρω στη σύμβαση παραχώρησης, να εκχωρηθούν από το Σωματείο Π.Α.Ο. στην ΠΑΕ ΠΑΟ, άνευ ανταλλάγματος, για την εκτέλεση των καταστατικών σκοπών της ΠΑΕ ΠΑΟ και τη χρήση του γηπέδου ποδοσφαίρου ως έδρα της ομάδας της.

8.Όλες οι αθλητικές εγκαταστάσεις της Περιοχής Ανάπλασης II, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί πριν την κατεδάφιση των υφιστάμενων αθλητικών εγκαταστάσεων στην Περιοχή Ανάπλασης I, εκτός εάν ύστερα από απόφαση των αρμόδιων οργάνων του Σωματείου Π.Α.Ο. κριθεί ότι είναι προς όφελος του Σωματείου η διαφοροποίηση του χρονισμού των επιμέρους φάσεων ολοκλήρωσης και υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης έγγραφης σύμφωνης γνώμης της ΑΕΠ Ελαιώνα.

ΑΡΘΡΟ 7

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΕΠ ΕΛΑΙΩΝΑ

Η ΑΕΠ Ελαιώνα Α.Ε. αναλαμβάνει τις εξής δεσμεύσεις:

Στην Περιοχή Ανάπλασης I, η ΑΕΠ Ελαιώνα αναλαμβάνει:

1.Να καταβάλει τις δαπάνες για την έκδοση της άδειας κατεδάφισης του υφιστάμενου γηπέδου ποδοσφαίρου, μη περιλαμβανομένων των αμοιβών, προστίμων, εισφορών και λοιπών εξόδων που αφορούν στη ρύθμιση και νομιμοποίηση, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, αυθαιρέτων κατασκευών ή χρήσεων που πιθανώς υπάρχουν στους χώρους της Περιοχής Ανάπλασης Ι και θα απαιτηθεί η τακτοποίησή τους για την έκδοση της ως άνω άδειας κατεδάφισης, κατά τον χρόνο που προβλέπεται από το χρονοδιάγραμμα ενεργειών υλοποίησης του Προγράμματος.

2.Να εκτελέσει με επιμέλεια, ευθύνη και δαπάνη της, τα έργα διαμόρφωσης των χώρων και των δικτύων υποδομής (ύδρευσης αποχέτευσης, ηλεκτροδότησης, φυσικού αερίου κλπ) από κοινού και ύστερα από συμφωνία με τα Συμβαλλόμενα Μέρη και τους υπόλοιπους φορείς υλοποίησης του Προγράμματος (εντός της Περιοχής Ανάπλασης I – εσωτερικά δίκτυα υποδομής).

3.Ρητά συμφωνείται ότι η ΑΕΠ Ελαιώνα δεν υποχρεούται να καταβάλει κανενός είδους δαπάνη που αφορά τον υπόγειο χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων που προβλέπεται στην Περιοχή Ανάπλασης I.

Στην Περιοχή Ανάπλασης II, η ΑΕΠ Ελαιώνα αναλαμβάνει:

1.Να μεριμνήσει και επισπεύσει τις διαδικασίες έκδοσης των οικοδομικών αδειών για τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Σωματείου Π.Α.Ο., καθώς και των λοιπών εγκαταστάσεων Δήμου Αθηναίων, εκτός από το γήπεδο ποδοσφαίρου.

2.Να μεριμνήσει και επισπεύσει τις διαδικασίες κατασκευής των αθλητικών εγκαταστάσεων του Σωματείου Π.Α.Ο., καθώς και των λοιπών εγκαταστάσεων Δήμου Αθηναίων, εκτός από το γήπεδο ποδοσφαίρου.

3.Να καταβάλει τις δαπάνες έκδοσης των οικοδομικών αδειών για τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Σωματείου Π.Α.Ο., καθώς και των λοιπών εγκαταστάσεων Δήμου Αθηναίων, εκτός από το γήπεδο ποδοσφαίρου.

4.Να καταβάλει τις δαπάνες, προκειμένου να κατασκευαστούν οι αθλητικές εγκαταστάσεις του Σωματείου Π.Α.Ο. και των λοιπών εγκαταστάσεων Δήμου Αθηναίων, εκτός από το γήπεδο ποδοσφαίρου.

5.Να μεριμνήσει, επισπεύσει και καταβάλει τις δαπάνες έκδοσης οικοδομικών αδειών και εκτέλεσης των εργασιών κατασκευής των έργων της Περιοχής Ανάπλασης II – Τομέας Ανάπλασης Β’.

6.Να εκτελέσει με επιμέλεια, ευθύνη και δαπάνη της, τα έργα διαμόρφωσης των χώρων και των δικτύων υποδομής (ύδρευσης αποχέτευσης, ηλεκτροδότησης, φυσικού αερίου κλπ) από κοινού με τους υπόλοιπους φορείς υλοποίησης του Προγράμματος (εντός της Περιοχής Ανάπλασης II – εσωτερικά δίκτυα υποδομής).

Το ακριβές περιεχόμενο και ο χρόνος έναρξης ισχύος των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων της ΑΕΠ Ελαιώνα ΑΕ, ως φορέα υλοποίησης του Προγράμματος Διπλής Ανάπλασης, με βάση τόσο τις διατάξεις του από 14.5.2013 Π.Δ.), όσο και με βάση τα ανωτέρω προβλεπόμενα στο παρόν, θα προσδιοριστούν τόσο με τα Συμβαλλόμενα Μέρη του παρόντος, όσο και με τους υπόλοιπους φορείς υλοποίησης του Προγράμματος Διπλής Ανάπλασης στις επιμέρους κατά περίπτωση διμερείς συμβάσεις, οι οποίες θα πρέπει να συναφθούν προκειμένου να καθοριστούν ειδικότερα και ως εκ τούτου να ενεργοποιηθούν οι ανωτέρω υποχρεώσεις της ΑΕΠ Ελαιώνα.

ΑΡΘΡΟ 8

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ Π.Α.Ε. Π.Α.Ο.

1.Τα Συμβαλλόμενα Μέρη αναγνωρίζουν ότι η πρόβλεψη του από 14.5.2013 Π.Δ. (για την ευθύνη της ΠΑΕ ΠΑΟ, υπό την ιδιότητα του μισθωτή του νέου γηπέδου ποδοσφαίρου που θα ανεγερθεί στην Περιοχή Ανάπλασης II, για την έκδοση ή αναθεώρηση της οικοδομικής άδειας του γηπέδου ποδοσφαίρου, καθώς και για την εκτέλεση, με επιμέλεια, ευθύνη και δαπάνη της, των

εργασιών κατασκευής του γηπέδου ποδοσφαίρου, θα επικαιροποιηθεί με τις δέουσες ενέργειες, κατά τρόπο συμβατό με προβλέψεις και ρυθμίσεις του ΠΔ, στις οποίες θα προβεί ο Δήμος Αθηναίων, καθώς είναι ο φορέας που θα αναλάβει την ευθύνη υλοποίησης του γηπέδου ποδοσφαίρου.

2.Στη ΠΑΕ Π.Α.Ο θα εκχωρηθούν από το Σωματείο Π.Α.Ο., άνευ ανταλλάγματος, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις επί των αθλητικών λειτουργιών και δραστηριοτήτων του γηπέδου ποδοσφαίρου, όπως αυτά θα περιγραφούν και εξειδικευτούν περαιτέρω στην οικεία ως άνω σύμβαση, για την εκτέλεση των καταστατικών σκοπών της ΠΑΕ ΠΑΟ και τη χρήση του γηπέδου ποδοσφαίρου ως έδρα της για όλους τους φιλικούς και επίσημους αγώνες της στο πλαίσιο συμμετοχής της στις εθνικές και διεθνείς διοργανώσεις.

3.Η ΠΑΕ ΠΑΟ θα αναλάβει το κόστος συντήρησης και λειτουργίας του γηπέδου ποδοσφαίρου.

4.Οι εμπορικές λειτουργίες και δραστηριότητες του γηπέδου ποδοσφαίρου (σουίτες, εστιατόρια, καταστήματα, ονοματοδοσία κ.λπ.) δεν αποτελούν αντικείμενο της παραχώρησης του Δήμου Αθηναίων προς το Σωματείο Π.Α.Ο., ούτε, ως εκ τούτου, περαιτέρω εκχώρησης προς τη ΠΑΕ ΠΑΟ.

5.Οι εμπορικές λειτουργίες και δραστηριότητες του γηπέδου ποδοσφαίρου (σουίτες, εστιατόρια, καταστήματα, ονοματοδοσία κ.λπ.) θα αποτελέσουν αντικείμενο εκμίσθωσης από τον Δήμο Αθηναίων προς τον Ανάδοχο μισθωτή που θα προκόψει μετά από διαγωνισμό, έναντι ετήσιου μισθώματος, το οποίο ορίζεται σε ποσοστό τοις εκατό (%) επί των ετησίων καθαρών εισπράξεων από τους εκμισθούμενες λειτουργίες και δραστηριότητες. Το κατώτατο ως άνω ποσοστό θα αποτελέσει αντικείμενο ανεξάρτητων εκτιμητών, ο δε προσδιορισμός του θα γίνει με ευθύνη και επιμέλεια του Δήμου Αθηναίων προ των διαδικασιών εκμίσθωσης.

6.Το γήπεδο ποδοσφαίρου μπορεί να χρησιμοποιείται για τους φιλικούς και επίσημους αγώνες και τις διοργανώσεις της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου.

7.Η ΠΑΕ Π.Α.Ο. οφείλει να συνεργάζεται με όλους τους φορείς υλοποίησης του Προγράμματος της Διπλής Ανάπλασης και με κάθε άλλη εμπλεκόμενη διοικητική αρχή για την ανέγερση του γηπέδου ποδοσφαίρου στην Περιοχή Ανάπλασης II.

ΆΡΘΡΟ 9

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι το γήπεδο ποδοσφαίρου, όπως αυτό έχει χωροθετηθεί και οριοθετηθεί στην Περιοχή Ανάπλασης II, με βάση το από 14.5.2013 Π.Δ. θα χρηματοδοτηθεί με πόρους που θα εξευρεθούν από το Ελληνικό Δημόσιο, οι οποίοι θα παρασχεθούν στο Δήμο Αθηναίων, δεδομένου ότι η Περιοχή Ανάπλασης Ι μετατρέπεται σε χώρο πρασίνου με βάση το από 14.5.2013 Π.Δ., η οποία με βάση διεθνή πρότυπα αποτιμήσεων έχει εκτιμηθεί σε αξία 70 εκ ευρώ περίπου. Ο Δήμος Αθηναίων αναλαμβάνει την ευθύνη και τις διαδικασίες υλοποίησης και κατασκευής του γηπέδου ποδοσφαίρου. Για τον σκοπό αυτό ο Δήμος Αθηναίων εισφέρει ως μέρος της χρηματοδότησης του γηπέδου ποδοσφαίρου το ακίνητο κυριότητάς του, όπως ακριβώς αυτό προσδιορίζεται και οριοθετείται στο από 14.5.2013 Π.Δ. (ΦΕΚ Α.Α.Π. 161/2013). Ο ενδεικτικός αρχικός προϋπολογισμός υλοποίησης του γηπέδου ποδοσφαίρου ανέρχεται στο ποσό των 72 εκ. ευρώ περίπου, όπως ορίζεται και στο Παράρτημα 2 του παρόντος και θα καλυφθεί από το Ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα με τα παραπάνω.

ΆΡΘΡΟ 10

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΣΟΔΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ

Τα έσοδα από κάθε μορφής εμπορικές δραστηριότητες του γηπέδου κατανέμονται μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Δήμου Αθηναίων κατά 65% και 35% αντιστοίχως. Ο λόγος αυτός συνομολογείται ότι, σε γενικές γραμμές, ανταποκρίνεται στην αξία συνεισφοράς των Μερών στο έργο κατασκευής του γηπέδου και στην πρόσθετη αξία που φέρουν οι περιοχές ανάπλασης I και II σε κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος, σε συνδυασμό με τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει ο Δήμος Αθηναίων για τη συνολική επιμέλεια της περιοχής ανάπλασης II.

Τελευταίες ΕιδήσειςDropdown Arrow
preloader
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Documento Newsletter