Στο μικροσκόπιο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων η δράση ιδιωτικών τραπεζών φύλαξης βλαστοκυττάρων

Στο μικροσκόπιο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων η δράση ιδιωτικών τραπεζών φύλαξης βλαστοκυττάρων

Μετά τη Δικαιοσύνη, στο μικροσκόπιο και της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα η ανεξέλεγκτη δράση ιδιωτικών τραπεζών φύλαξης βλαστοκυττάρων.

Έρευνα της Αρχής και για καταγγελίες που αφορούν σε υποβάθμιση περιβάλλοντος στις Δυτικές Συνοικίες της Θεσσαλονίκης από τα ΕΛΠΕ.

Τη διενέργεια των δύο μεγάλων αυτών ερευνών από την Αρχή αποκάλυψε σήμερα ο πρόεδρος της, Κων/νος Μενουδάκος, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου για την ετήσια έκθεση πεπραγμένων του 2016.

Η έκθεση παραδόθηκε στον πρόεδρο της Βουλής.

Σύμφωνα με τον κ. Μενουδάκο:

*Η μια εν εξελίξει έρευνα της Αρχής αφορά στην υπόθεση με τις ιδιωτικές τράπεζες φύλαξης γενετικού υλικού στην Ελλάδα, οι οποίες καταγγέλθηκε ότι λειτουργούν χωρίς άδεια από το αρμόδιο υπουργείο Υγείας και με άγνωστες συνθήκες φύλαξης του υλικού. Η έρευνα ξεκίνησε με αφορμή την υπόθεση της εταιρίας φύλαξης βλαστοκκυτάρων «STEM-HEALTH» η οποία ανακοίνωσε πτώχευση και στην οποία 30.000 γονείς είχαν εμπιστευθεί γενετικό υλικό των παιδιών τους.

*Η δεύτερη έρευνα έγινε με αφορμή δημοσιεύματα για «λεπτομερή καταγραφή και ανάλυση κινήσεων, δράσεων, καταστάσεων και κυρίως προσώπων τα οποία ανήκουν σε ομάδα/ες που θεωρεί/ούν υπεύθυνους τα Ελληνικά Πετρέλαια (ΕΛΠΕ) για υποβάθμιση περιβάλλοντος στις Δυτικές Συνοικίες της Θεσσαλονίκης».

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Δεδομένων

Κατά την παρουσίαση της έκθεσης πεπραγμένων της Αρχής , ο κ. Μενουδάκος, μίλησε για εποχή ορόσημο, καθώς:

-Από τον Μάιο του 2018 μπαίνει σε εφαρμογή ο νέος κανονισμός προσωπικών δεδομένων .

-Εφαρμόζεται νέα οδηγία για τα δεδομένα σε ζητήματα αστυνομίας και Δικαιοσύνης

-Εφαρμόζεται νέος κανονισμός για την ασφαλή μετάβαση δεδομένων από την Ε.Ε. στις ΗΠΑ και για την προστασία των τηλεπικοινωνιών.

-Αποφασίστηκε η δημιουργία της πρώτης Πανευρωπαϊκής Αρχής Δεδομένων , δηλαδή το ΕΥΡΩΠΑΙΚΌ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ , που θα απαρτίζεται από όλες τις αρχές δεδομένων των κρατών μελών της Ε.Ε.

«Παρά την ελλιπή στελέχωσή της, σε συνδυασμό με τον αυξανόμενο όγκο εισερχόμενων υποθέσεων, η Αρχή καταβάλλει διαρκείς προσπάθειες για βελτίωση της αποδοτικότητάς της», τόνισε ο κ. Μενουδάκος.

Υποθέσεις και πεπραγμένα

Σύμφωνα με τα στοιχεία, τα χρόνια της οικονομικής κρίσης αυξήθηκαν οι καταγγελίες για «αζήτητη διαφήμιση (spam)» και εισπρακτικές εταιρίες.

Αντίθετα οι καταγγελίες για την προστασία δεδομένων στις εργασιακές σχέσεις παρέμειναν στα ίδια επίπεδα. .

Ειδικότερα, όπως προκύπτει από τον απολογισμό του 2016:

– Το σύνολο των διεκπεραιωμένων υποθέσεων ανήλθε σε 3.105, αυξημένο κατά περίπου 9% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο αριθμό του 2015 ή αυξημένο κατά περίπου 39%. Σε 132 περιπτώσεις η εξέταση των υποθέσεων (καταγγελιών ,προσφυγών κλπ) ολοκληρώθηκε με την έκδοση απόφασης .

-Το 2016 η Αρχή εξέδωσε και 8 γνωμοδοτήσεις.

Εξέτασε συγκεκριμένα 634 προσφυγές/καταγγελίες και 1.115 ερωτήματα υπευθύνων επεξεργασίας ή πολιτών σχετικά με τη νομιμότητα συγκεκριμένης επεξεργασίας ή τον τρόπο εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας. Ερεύνησε 1.356 υποθέσεις γνωστοποιήσεων αρχείων και επεξεργασιών, από τις οποίες οι 625 αφορούσαν στην εγκατάσταση και λειτουργία κλειστών κυκλωμάτων τηλεόρασης και οι 731 σε τήρηση αρχείων ή επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Η Αρχή χορήγησε ή ανανέωσε 170 άδειες τήρησης αρχείων ευαίσθητων δεδομένων και 9 άδειες διαβίβασης δεδομένων σε χώρες εκτός Ε.Ε..

-Ακόμα, το 2016, η Αρχή πραγματοποίησε τρεις ελέγχους, (ο ένας αιφνιδιαστικός). Ο πρώτος προγραμματισμένος έλεγχος αφορούσε στο εθνικό τμήμα του Πληροφοριακού Συστήματος Θεωρήσεων (Ε-ΠΣΘ), με κύριο αντικείμενο την εφαρμογή των οργανωτικών, τεχνικών και φυσικών μέτρων ασφαλείας, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 767/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου αναφορικά με το ΠΣΘ, πρόκειται δε να ολοκληρωθεί με την έκδοση απόφασης μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα

-Ο δεύτερος , αφορούσε στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων και στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης και είχε ως κύριο αντικείμενο την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά την επεξεργασία μέσω των εφαρμογών του υποσυστήματος Μητρώου του Taxis και του Taxisnet, και έχει ήδη εκδοθεί απόφαση.

-Ο αιφνιδιαστικός έλεγχος έγινε μετά από καταγγελία και αφορούσε στην εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος βιντεοεπιτήρησης από επιχείρηση .Η επίμαχη απόφαση αναμένεται εντός του 2017.

Συνολικά πρόστιμα 93.000 ευρώ

-Σε 21 περιπτώσεις η Αρχή επέβαλε κυρώσεις σε υπευθύνους επεξεργασίας.

-Σε 14 περιπτώσεις επιβλήθηκε η κύρωση της προειδοποίησης-σύστασης για συμμόρφωση και σε 7 περιπτώσεις επιβλήθηκε πρόστιμο (από 1.000 έως 28.000 ευρώ) .

– Συνολικά, επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 93.000 ευρώ.

-Η Αρχή επέβαλε τις κυρώσεις για παραβίαση των διατάξεων που αναφέρονται στις προϋποθέσεις επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, την υποχρέωση γνωστοποίησης και λήψης άδειας επεξεργασίας ευαίσθητων δεδομένων, την ενημέρωση και το δικαίωμα πρόσβασης και αντίρρησης των υποκειμένων, το απόρρητο και την ασφάλεια των δεδομένων, αλλά και διατάξεων σχετικά με τη χρήση συστημάτων βιντεοεπιτήρησης για την προστασία προσώπων και αγαθών. Οι επίμαχες αποφάσεις της Αρχής κατηγοριοποιούνται στους κύριους θεματικούς τομείς ως εξής: 2 στη Δημόσια Διοίκηση, 1 στον Τομέα Ασφάλισης, 2 στον Τομέα Υγείας, 3 στον Τομέα Ιδιωτικής Οικονομίας, 1 στον Χρηματοπιστωτικό Τομέα, 8 στις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες και 4 στα Κλειστά Κυκλώματα Τηλεόρασης σε συγκροτήματα κατοικιών.

-Τέλος , το 2016 μόνο τέσσερις από τις αποφάσεις της Αρχής προσβλήθηκαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας, και συζητήθηκαν 2 αιτήσεις ακυρώσεως κατά αποφάσεων της για τις οποίες δεν έχουν ακόμη εκδοθεί οι σχετικές αποφάσεις. 

Τελευταίες ΕιδήσειςDropdown Arrow
preloader
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Documento Newsletter