Απόφαση σταθμός: Ανοίγει ο δρόμος για ομαδική αποζημίωση ελλήνων επενδυτών από την Κύπρο

Μία ιδιαίτερα σημαντική απόφαση έλαβε το Διεθνές Διαιτητικό Όργανο για την Επίλυση Διαφορών εξ Επενδύσεων (International Center for the Settlement of Investment Disputes) αναφορικά με τους καταθέτες – ομολογιούχους των κυπριακών τραπεζών Λαϊκή Τράπεζα και Τράπεζα Κύπρου που υπέστησαν ζημίες το 2013.