Χοιρινός ρατσισμός

Αν πιστέψουμε το αυτο-βιογραφικό του Κυρανάκη, η παρακαταθήκη του παππού του ήταν να μην τα παρατάει ποτέ. Και τοις κείνου ρήμασι πειθόμενος ο νεαρός όχι μόνο απέδειξε τελευταία ότι δεν τα παρατάει ποτέ, αλλά και προτού φτάσει τα σαράντα αφήνει ήδη τη δική του παρακαταθήκη στην πολιτική,...