ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
Πρόγραμμα Κοινωνικής Ευθύνης DEMO ΑΒΕΕ

Η «panDEMOnium», θεατρική ομάδα των εργαζομένων της εταιρείας, βρέθηκε το απόγευμα της Μεγάλης Δευτέρας και της Μεγάλης Τρίτης στην Ογκολογική Μονάδα Παίδων.