Προληπτικός έλεγχος για τους εργαζόμενους στο ΑΣΕΠ από τον «Άγιο Σάββα»

Υπογράφηκε από τον Πρόεδρο του ΑΣΕΠ κ. Ι. Καραβοκύρη, τον Πρόεδρο Δ.Σ.-Διοικητή του Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» κ. Γ. Δενδραμή και τους εκροσώπους του σωματείου (ΣΥΑΣΕΠ) των εργαζομένων του ΑΣΕΠ, Συμφωνία - Πλαίσιο, πιλοτικού προγράμματος προληπτικού ελέγχου (screening) του προσωπικού του ΑΣΕΠ.