Μία κυβέρνηση χωρίς φραγμούς

Πέντε χρόνια έχουν περάσει από τον Ιούνιο του 2015, πέντε χρόνια δηλαδή από τότε που το ανώτατο δικαστήριο της χώρας(Σ.τ.Ε) έκρινε αντισυνταγματικές τις διατάξεις των νόμων 4051/2012 και 4093/2012.